WTUTHFD002 : เลาะอีสาน เบิกบานใจ อุดรธานี-เลย-เชียงคาน-ภูเรือ-หนองคาย 3 วัน 2 คืน BY FD(JAN-MAR)

คุณสมบัติสินค้า:

SKU : BHGO-WTUTHFD002

เดินทาง ม.ค.-เม.ย. 64 | โดยสายการบิน AIR ASIA | ทะเลบัวแดง | วัดผาตากเสื้อ | พระธาตุศรีสองรัก | อุทยานแห่งชาติภูเรือ | วัดป่าห้วยลาด | สกายวอล์คเชียงคาน | วัดศรีคุณเมือง | แก่งคุดคู้ | วัดป่าภูก้อน

Share

Share

  โปรแกรม
WTUTHFD002 : เลาะอีสาน เบิกบานใจ อุดรธานี-เลย-เชียงคาน-ภูเรือ-หนองคาย 3 วัน 2 คืน BY FD(JAN-MAR)


 รายละเอียดการเดินทาง
วันที่ 1  พร้อมกันที่พร้อมกัน สนามบินดอนเมืองเวลา 04.00 น. - อุดรธานี - ทะเลบัวแดง - วัดผาตากเสื้อ - วัดเนรมิตวิปัสสนา - พระธาตุศรีสองรัก
  อาหารเที่ยง / เย็น
วันที่ 2อุทยานแห่งชาติภูเรือ - วัดสมเด็จภูเรือมิ่งเมือง - วัดป่าห้วยลาด - สกายวอล์คเชียงคาน - วัดศรีคุณเมือง - แก่งคุดคู้ - ถนนคนเดิน เชียงคาน
  อาหารเช้า / เที่ยง        
วันที่ 3 ตักบาตรข้าวเหนียว - วัดป่าภูก้อน - ศูนย์วัฒนธรรมไทยจีน มูลนิธิศาลเจ้าปู่-ย่า - อุดรธานี - กรุงเทพฯ
  อาหารเช้า / เที่ยง
  วันเดินทาง
09 - 11 ม.ค. 64
16 - 18 ม.ค. 64
23 - 25 ม.ค. 64
30 ม.ค. - 01 ก.พ. 64 
8,990 
8,990 
8,990 
8,990 
06 - 08 ก.พ. 64
13 - 15 ก.พ. 64
20 - 22 ก.พ. 64
27 ก.พ. - 01 มี.ค. 64 
8,990 
8,990 
8,990 
8,990 
06 - 08 มี.ค. 64
13 - 15 มี.ค. 64
20 - 22 มี.ค. 64
27 - 29 มี.ค. 64
8,990 
8,990 
8,990 
8,990

 หมายเหตุ

  • อัตรานี้ไม่รวม ค่าทิปไกด์ ท่านละ 300 บาท/ทริป/ต่อท่าน
Powered by MakeWebEasy.com