CRBS00 : ฮักตั๋วเน่อ...เชียงราย 4วัน 2คืน BY BUS (FEB-MAY)

คุณสมบัติสินค้า:

SKU : BHI-CRBS00

เดินทาง ก.พ. - พ.ค. 64 | โดยรถโค้ชปรับอากาศ | วัดร่องขุ่น | สิงห์ปาร์ค (นั่งรถรางชมฟาร์ม) | วัดร่องเสือเต้น | ไร่ชาฉุยฟง | ดอยตุง | สวนแม่ฟ้าหลวง

Share

Share

  โปรแกรม
CRBS00 : ฮักตั๋วเน่อ...เชียงราย 4วัน 2คืน BY BUS (FEB-MAY)


 รายละเอียดการเดินทาง
วันที่ 1  พร้อมกันที่จุดนัดพบ Shell แม็คโคร แจ้งวัฒนะ เวลา 17.30น. - ออกเดินทางสู่ จ.เชียงราย
วันที่ 2  เชียงราย - วัดร่องขุ่น - สิงห์ปาร์ค (นั่งรถรางชมฟาร์ม) - วัดร่องเสือเต้น - วัดห้วยปลากั้ง
  อาหารเช้า / เที่ยง / เย็น
วันที่ 3  ไร่ชาฉุยฟง - ดอยตุง - สวนแม่ฟ้าหลวง - สวนรุกขชาติดอยช้างมูบ - ฐานปฏิบัติการดอยช้ามูบ - บ้านผาฮี้ - ร้านกาแฟภูผาฮี้ - ดอยผาหมี - ถ้ำหลวง วนอุทยานขุนน้ำนางนอน - แม่สาย - เมืองเชียงราย
  อาหารเช้า / เที่ยง / เย็น
วันที่ 4 เชียงราย - พะเยา - วัดศรีโคมคำ - กว๊านพะเยา - กรุงเทพฯ
  อาหารเช้า / เที่ยง
  วันเดินทาง
11 - 14 ก.พ. 64
25 - 28 ก.พ. 64
3,999
3,999
10 - 13 เม.ย. 64
12 - 15 เม.ย. 64
13 - 16 เม.ย. 64
30 เม.ย. - 03 พ.ค. 64
3,999
4,999
4,999
3,999
 01 - 04 พ.ค. 643,999

 หมายเหตุ

  • อัตรานี้ไม่รวม ค่าทิปมัคคุเทศก์ 300 บาท/ท่าน/ทริป
  • ชาวต่างชาติ ชำระเพิ่มท่านละ 800 บาท 
Powered by MakeWebEasy.com