ZNST06 : นครศรีธรรมราช สิชล ขนอม เมืองคอน 2วัน 1คืน by VZ (JAN-APR)

คุณสมบัติสินค้า:

SKU : BHZG-ZNST06f

เดินทาง ม.ค. - เม.ย. 64 | โดยสายการบิน VIET JET AIR | ไหว้พระขอพรไอ้ไข่วัดเจดีย์ | กราบนมัสการพ่อท่านคล้ายวาจาสิทธิ์ | นมัสการวัดมหาธาตุวรมหาวิหารวัดคู่บ้านคู่เมืองชาวใต้ | เช็คอิน Blue Terrace Café | ชมทิวทัศน์ทะเลขนอม

Share

Share

  โปรแกรม
ZNST06 : นครศรีธรรมราช สิชล ขนอม เมืองคอน 2วัน 1คืน by VZ (JAN-APR)


 รายละเอียดการเดินทาง
วันที่ 1  สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินนครศรีธรรมราช – วัดยางใหญ่ (ตาพรานบุญ) – สิชล – วัดเจดีย์ไอ้ไข่ – ขนอม  – BLUE TERRACE CAFÉ – จุดชมวิวเนินเทวดา เนินนางฟ้า – ถนนเลียบชายทะเลขนอม
  อาหารเช้า / เที่ยง 
วันที่ 2  วัดพระธาตุน้อย – บ้านคีรีวง – สะพานบ้านคีรีวง – ศาลหลักเมือง – วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร – ร้านขายของฝาก – สนามบินนครศรีธรรมราช – สนามบินสุวรรณภูมิ
  อาหารเช้า / เที่ยง
  วันเดินทาง
09 – 10 ม.ค. 64
15 – 16 ม.ค. 64
16 – 17 ม.ค. 64
17 – 18 ม.ค. 64
21 – 22 ม.ค. 64
23 – 24 ม.ค. 64
29 – 30 ม.ค. 64
30 – 31 ม.ค. 64
31 ม.ค. – 01 ก.พ. 64
5,999
5,999
5,999
5,999
5,999
5,999
5,999
5,999
5,999
05 – 06 ก.พ. 64
06 – 07 ก.พ. 64
07 – 08 ก.พ. 64
12 – 13 ก.พ. 64
13 – 14 ก.พ. 64
14 – 15 ก.พ. 64
19 – 20 ก.พ. 64
20 – 21 ก.พ. 64
21 – 22 ก.พ. 64
28 ก.พ. – 01 มี.ค. 64
4,999
5,999
5,999
5,999
5,999
5,999
5,999
5,999
5,999
5,999
05 – 06 มี.ค. 64
06 – 07 มี.ค. 64
07 – 08 มี.ค. 64
12 – 13 มี.ค. 64
13 – 14 มี.ค. 64
14 – 15 มี.ค. 64
19 – 20 มี.ค. 64
20 – 21 มี.ค. 64
21 – 22 มี.ค. 64
26 – 27 มี.ค. 64
27 – 28 มี.ค. 64
28 – 29 มี.ค. 64
5,999
6,999
5,999
5,999
6,999
5,999
4,999
6,999
5,999
5,999
6,999
5,999
02 – 03 เม.ย. 64
03 – 04 เม.ย. 64
04 – 05 เม.ย. 64
09 – 10 เม.ย. 64
10 – 11 เม.ย. 64
11 – 12 เม.ย. 64
16 – 17 เม.ย. 64
7,999
7,999
7,999
6,999
9,999
9,999
6,999

 หมายเหตุ
  • อัตรานี้ไม่รวม ค่าทิปคนขับรถ และไกด์นำเที่ยว ท่านละ 300 บาท
  • อัตรานี้ไม่รวม ไม่รวมน้ำหนักสัมภาระโหลดใต้ท้องเครื่อง หากต้องการซื้อค่าสัมภาระโหลดใต้ท้องเครื่อง 15 กิโลกรัม 380 บาท/เที่ยว
Powered by MakeWebEasy.com