ITHA65 : แซ่บสะออน ม่วนอุบล อุบลราชธานี Unseen โขงเจียม เขมราฐ 3วัน 2คืน by FD (JAN-APR)

คุณสมบัติสินค้า:

SKU : BHI-ITHA65

เดินทาง ม.ค. - เม.ย. 64 | โดยสายการบิน AIR ASIA | ม่วนอีหลี๋ | โขงเจียม | ม่วนชื่น เมืองชิคเขมราฐริมโขง มหัศจรรย์วัดเรืองแสง | ประติมากรรมธรรมชาติสามพันโบกงามตา | ตามหาโบกมิกกี้เมาส์ยอดฮิต | เช็คอินทะเลทรายเมืองอีสาน | ย้อนรอยอารยธรรมผาแต้ม | ขอพรพญานาคสีรุ้ง

Share

Share

  โปรแกรม
ITHA65 : แซ่บสะออน ม่วนอุบล อุบลราชธานี Unseen โขงเจียม เขมราฐ 3วัน 2คืน by FD (JAN-APR)


 รายละเอียดการเดินทาง
วันที่ 1  ท่าอากาศยานดอนเมือง – ท่าอากาศยานอุบลราชธานี – ชมวิวเขื่อนสิรินธร – วัดสิรินธรวรารามภูพร้าว (Unseen วัดเรืองแสง) - โขงเจียม แม่น้ำสองสี
  อาหารเที่ยง / เย็น
วันที่ 2  โขงเจียม – ความทรงจำคาเฟ่ - อุทยานแห่งชาติผาแต้ม ชมเสาเฉลียง ชมผาแต้ม – สามพันโบก (Unseen แกรนด์แคนยอนแม่น้ำโขง) – หาดทรายสูง - เขมราฐ – วัดบุ้งขี้เหล็ก- ถนนคนเดินเขมราฐ
  อาหารเช้า /เที่ยง / เย็น
วันที่ 3  เขมราฐ - เมืองอุบล – วัดศรีนวลแสงสว่างอารมณ์ - ขัวน้อยบ้านชีทวน – บ้านปะอ่าว – บัวนาคาเฟ่ - วัดพระธาตุหนองบัว พญานาคสีรุ้ง พระธาตุเจดีย์ศรีมหาโพธิ์ - ร้านของฝาก – ท่าอากาศยานอุบลราชธานี - ท่าอากาศยานดอนเมือง 
  อาหารเช้า / เที่ยง
  วันเดินทาง
23 - 25 ม.ค. 64
30 ม.ค. - 01 ก.พ. 64
7,888
7,888
06 - 08 ก.พ. 64
13 - 15 ก.พ. 64
20 - 22 ก.พ. 64
7,888
7,888
7,888
06 - 08 มี.ค. 64
13 - 15 มี.ค. 64
25 - 27 มี.ค. 64
7,888
7,888
7,888
01 - 03 เม.ย. 64
08 - 10 เม.ย. 64
24 - 26 เม.ย. 64
29 เม.ย. - 01 พ.ค. 64
7,888
7,888
7,888
7,888

 หมายเหตุ

  • อัตรานี้ไม่รวม ค่าทิปมัคคุเทศก์ 300 บาท/ท่าน/ทริป
  • อัตรานี้ไม่รวม ไม่รวมน้ำหนักสัมภาระโหลดใต้ท้องเครื่อง
Powered by MakeWebEasy.com