WTBKNVN001 : เบิ่งตะวัน ริมโขงบึงกาฬ หนองคาย เชียงคาน เขาค้อ 4วัน 2คืน by VAN (DEC)

SKU : BHGO-WTBKNVN001

เดินทาง ธ.ค. 63 | โดยรถตู้ VIP | วัดป่าภูทอก | วัดป่าเมืองเหือง | หินสามวาฬ | สะดือแม่น้ำโขง | สกายวอล์คของเชียงคาน | ทุ่งกังหันลมเขาค้อ | พระธาตุผาซ่อนแก้ว | Pino Latte Café

Share

Share

  โปรแกรม
WTBKNVN001 : เบิ่งตะวัน ริมโขงบึงกาฬ หนองคาย เชียงคาน เขาค้อ 4วัน 2คืน by VAN (DEC)


 รายละเอียดการเดินทาง
วันที่ 1  กรุงเทพฯ
วันที่ 2  บึงกาฬ - วัดป่าภูทอก - วัดป่าเมืองเหือง – หินสามวาฬ – สะดือแม่น้ำโขง - หนองคาย
  อาหารเช้า / เที่ยง / เย็น
วันที่ 3วัดโพธิ์ชัย – วัดผาตากเสื้อ –วัดป่าภูก้อน –สกายวอล์คของเชียงคาน –แก่งคุดคู้ ถนนคนเดินเชียงคาน
  อาหารเช้า / เที่ยง
วันที่ 4ตักบาตรข้าวเหนียว – ภูทอก – ไร่ GB - ทุ่งกังหันลมเขาค้อ – พระธาตุผาซ่อนแก้ว - Pino Latte Café
  อาหารเช้า / เที่ยง
  วันเดินทาง
04 - 07 ธ.ค. 63
10 - 13 ธ.ค. 63
30 ธ.ค. 63 – 02 ม.ค. 64
5,990
5,990
6,590

 หมายเหตุ

  • อัตรานี้ไม่รวม ค่าทิปมัคคุเทศก์ และพนักงานขับรถ จำนวน 400 บาท/ท่าน
Powered by MakeWebEasy.com