ITHV703 : นะ ณ น่าน.น่าน ปัว สะปัน บ่อเกลือ 4วัน 3คืน by VAN (JAN-MAR)

คุณสมบัติสินค้า:

SKU : BHI-ITHV703

เดินทาง ม.ค. - มี.ค. 64 | โดยรถตู้ VIP | เนินมะปราง | จุดชมวิวค้างคาว | ภูเขาหินปูน | คาเฟ่เดอะวิวกิ่วม่วง | ถนนหมายเลข 3 | ชมวิวสะพานหมู่บ้านสะปัน | บ่อเกลือโบราณ | อุทยานแห่งชาติดอยภูคา 1715

Share

Share

  โปรแกรม
ITHV703 : นะ ณ น่าน.น่าน ปัว สะปัน บ่อเกลือ 4วัน 3คืน by VAN (JAN-MAR)


 รายละเอียดการเดินทาง
วันที่ 1  พร้อมกันที่จุดนัดพบปั๊ม Shell แม็คโครแจ้งวัฒนะ เวลา 06.00 น. – เนินมะปราง จุดชมวิวค้างคาว ภูเขาหินปูน พิษณุโลก - แคมป์หมาบ้าใจดี (ทานเที่ยง) - จังหวัดน่าน – ถนนคนเดินกาดข่วงเมืองน่าน
  อาหารเที่ยง
วันที่ 2  เมืองน่าน – จุดชมวิว คาเฟ่เดอะวิวกิ่วม่วง - ถนนหมายเลข 3 – ชมวิวสะพานหมู่บ้านสะปัน - บ่อเกลือโบราณ - อุทยานแห่งชาติดอยภูคา 1715 – ปัว
  อาหารเช้า /เที่ยง / เย็น
วันที่ 3  ชมวิวดอยสกาด สกาด กม. 8 – สกาดดีโฮมสเตย์ - วัดภูเก็ต – ลําดวนผ้าทอ กาแฟไทลื้อ – ฟาร์มเห็ดบ้านหัวน้ำ - วัดศรีมงคล (ก๋ง) – ปัว
  อาหารเช้า / เที่ยง / เย็น
วันที่ 2 ปัว - วัดภูมินทร์ – อุโมงค์ต้นไม้ลีลาวดี – วัดศรีพันต้น – วัดมิ่งเมือง – ศาลหลักเมือง – วัดพระธาตุแช่แห้ง – วัดพระธาตุเขาน้อย – กรุงเทพฯ
  อาหารเช้า / เที่ยง
  วันเดินทาง
08 - 11 ม.ค. 64
22 - 25 ม.ค. 64
29 ม.ค. - 1 ก.พ. 64
6,900
6,900
6,900
05 - 8 ก.พ. 64
12 - 15 ก.พ. 64
26 ก.พ. - 01 มี.ค. 64
6,900
6,900
7,900
05 - 08 มี.ค. 64
12 - 15 มี.ค. 64
26 - 29 มี.ค. 64
6,900
6,900
6,900

 หมายเหตุ

  • อัตรานี้ไม่รวม ค่าทิปมัคคุเทศก์ 400 บาท/ท่าน/ทริป
Powered by MakeWebEasy.com