ITHB78 : ไปแอ่ว 3ภู 2ดอย 3ผา เชียงราย 4D2N by BUS (DEC-MAR)

คุณสมบัติสินค้า:

SKU : BHI-ITHB78

เดินทาง ธ.ค. 63 - มี.ค. 64 | โดยรถโค้ชปรับอากาศ | จุดชมวิว ชมทะเลหมอกภูชี้ฟ้า | ภูชี้เดือน | ภูชี้ดาว | ดอยผาตั้ง | วัดร่องขุ่น | สิงห์ปาร์ค (นั่งรถรางชมฟาร์ม) | วัดห้วยปลากั้ง | วัดร่องเสือเต้น | ไร่ชาฉุยฟง | ดอยตุง | ดอยช้างมูบ | บ้านผาฮี้ | ดอยผาหมี | ถ้ำหลวง วนอุทยานขุนน้ำนางนอน | วัดแสงแก้วโพธิญาณ | กว๊านพะเยา

Share

Share

  โปรแกรม
ITHB78 : ไปแอ่ว 3ภู 2ดอย 3ผา เชียงราย 4D2N by BUS (DEC-MAR)


 รายละเอียดการเดินทาง
วันที่ 1  พร้อมกันที่จุดนัดพบ Shell แม็คโคร แจ้งวัฒนะ - ออกเดินทางสู่ จ.เชียงราย
วันที่ 2  เชียงราย – จุดชมวิว ชมทะเลหมอกภูชี้ฟ้า+ภูชี้เดือน+ภูชี้ดาว – ดอยผาตั้ง - วัดร่องขุ่น – สิงห์ปาร์ค (นั่งรถรางชมฟาร์ม) – วัดห้วยปลากั้ง – วัดร่องเสือเต้น
 อาหารเช้า /เที่ยง / เย็น
วันที่ 3  ไร่ชาฉุยฟง – ดอยตุง – ดอยช้างมูบ – ฐานปฏิบัติการดอยช้ามูบ – บ้านผาฮี้ – ดอยผาหมี - ถ้ำหลวง วนอุทยานขุนน้ำนางนอน – แม่สาย – เมืองเชียงราย
 อาหารเช้า / เที่ยง / เย็น
วันที่ 4  เชียงราย – วัดแสงแก้วโพธิญาณ – พะเยา – กว๊านพะเยา – วัดศรีโคมคำ - กรุงเทพฯ 
  อาหารเช้า / เที่ยง
  วันเดินทาง
10 - 13 ธ.ค. 63
30 ธ.ค. 63 - 02 ม.ค. 64
31 ธ.ค. 63 - 03 ม.ค. 64
4,888
5,888
5,888
21 - 24 ม.ค. 64
4,888
25 - 28 ก.พ. 64
4,888
11 - 14 มี.ค. 644,888

 หมายเหตุ

  • อัตรานี้ไม่รวม ค่าทิปไกด์นำเที่ยว ท่านละ 300 บาท
  • ชาวต่างชาติชำระเพิ่ม ท่านละ 800 บาท
Powered by MakeWebEasy.com