PTB01 : ทัวร์เพชรบูรณ์ ภูทับเบิก เขาค้อ ภูเรือ เชียงคาน 4 วัน 2 คืน by VAN (NOV-MAY)

คุณสมบัติสินค้า:

SKU : BHST-PTB01

เดินทาง พ.ย. 63 - พ.ค. 64 | โดยรถตู้ VIP | ชมทะเลหมอกตอนเช้าที่ภูทับเบิก | พีโน่ ลาเต้สวนดอกไม้นานาพันธุ์ ที่ ไร่ บีเอ็น | พระธาตุผาซ่อนแก้วชม | ทะเลหมอก ภูเรือ และภูทอก | วัดสมเด็จภูเรือมิ่งเมือง | วัดพระบาทภูควายเงิน | ตักบาตรข้าวเหนียว | ถนนคนเดินเชียงคาน | สะพานกระจก Sky walk | สวนหินผางาม หรือ คุนหมิงเมืองไทย

Share

Share

  โปรแกรม
PTB01 : ทัวร์เพชรบูรณ์ ภูทับเบิก เขาค้อ ภูเรือ เชียงคาน 4 วัน 2 คืน by VAN (NOV-MAY)


 รายละเอียดการเดินทาง
วันที่ 1  กรุงเทพฯ-ภูทับเบิก จ.เพชรบูรณ์
วันที่ 2  ภูทับเบิก - เขาค้อ - พระบรมธาตุกาญจนาภิเษก - แทนรัก ทะเลหมอก - พิโน ลาเต้ รีสอร์ท แอนด์ คาเฟ่ – วัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว – ไร่บีเอ็น – ที่พักภูเรือ
  SET BOX / เที่ยง / เย็น
วันที่ 3  ชมทะเลหมอก ณ อุทยานแห่งชาติภูเรือ – วัดสมเด็จภูเรือมิ่งเมือง วัดพระบาทภูควายเงิน – แก่งคุดคู้ – พาท่านล่องเรือเลียบฝั่งแม่น้ำโขง พร้อมชมพระอาทิตย์ตก – แวะซื้อของฝาก - ช้อปปิ้งถนนคนเดินเชียงคาน
  อาหารเช้า / เที่ยง
วันที่ 4  ตักบาตรข้าวเหนียว – วัดศรีคุณเมือง – ชมทะเลหมอกยามเช้า ณ ภูทอก ตื่นเต้นกับสะพานกระจกแห่งใหม่!! Sky walk เชียงคาน -  ชมสวนหินผางาม (คุนหมิงเมืองไทย) - กรุงเทพฯ
  อาหารเที่ยง
  วันเดินทาง
13 - 16 พ.ย. 63
19 – 22 พ.ย. 63
20 – 23 พ.ย. 63
27 - 30 พ.ย. 63 
6,200
6,500
6,200
6,200
04 – 07 ธ.ค. 63 
10 – 13 ธ.ค. 63 
11 – 14 ธ.ค. 63 
18 - 21 ธ.ค. 63 
25 - 28 ธ.ค. 63 
30 ธ.ค. – 2 ม.ค. 64
31 ธ.ค. – 3 ม.ค. 64
6,900
7,200
6,900
6,900
7,900
8,900
8,900
01 – 04 ม.ค. 64
08 – 11 ม.ค. 64
15 - 18 ม.ค. 64
22 - 25 ม.ค. 64
29 ม.ค. – 1 ก.พ. 64
8,900
6,900
6,900
6,900
6,900
05 – 08 ก.พ. 64
12 - 15 ก.พ. 64
19 - 22 ก.พ. 64
26 ก.พ. – 01 มี.ค. 64
6,900
6,900
6,900
7,500
05 – 08 มี.ค. 64
07 – 10 มี.ค. 64
12 - 15 มี.ค. 64
19 - 22 มี.ค. 64
26 - 29 มี.ค. 64
6,200
5,900
6,200
6,200
6,200
02 – 05 เม.ย. 64
09 - 12 เม.ย. 64
12 – 15 เม.ย. 64
13 - 16 เม.ย. 64
14 – 17 เม.ย. 64
15 - 18 เม.ย. 64
16 - 19 เม.ย. 64
23 - 26 เม.ย. 64
30 เม.ย – 3 พ.ค. 64
6,200
6,900
7,900
7,900
7,500
7,500
6,900
6,200
6,900
01 - 04 พ.ค. 64
07 – 11 พ.ค. 64
09 – 12 พ.ค. 64
14 – 17 พ.ค. 64
21 – 14 พ.ค. 64
28 – 31 พ.ค. 64
6,900
6,200
5,900
6,200
6,200
6,200

 หมายเหตุ
  • ไม่รวม ค่าทิปไกด์ แล้วแต่ความพึงพอใจของลูกค้า
Powered by MakeWebEasy.com