TKPK01 : แพ็คเกจ ภูเก็ต พัก ป่าตอง เบย์ ฮิลล์ พร้อมอาหารเช้า 3 วัน 2 คืน by VZ (OCT-APR)

คุณสมบัติสินค้า:

SKU : BHTK-TKPK01

เดินทาง ต.ค. 63 - เม.ย. 64 | โดยสายการบิน Thai Vietjet Air | พักโรงแรมย่านป่าตอง | วิวสวยบรรยากาศดี | บริการอาหารเช้า 2 มื้อ

Share

Share

  โปรแกรม
TKPK01 : แพ็คเกจ ภูเก็ต พัก ป่าตอง เบย์ ฮิลล์ พร้อมอาหารเช้า 3 วัน 2 คืน by VZ (OCT-APR)


 รายละเอียดการเดินทาง
วันที่ 1  
วันที่ 2  
วันที่ 3  
  วันเดินทาง
ตุลาคม 64 - เมษายน 64
2,999

 หมายเหตุ
  • ไม่รวม ค่าน้ำหนักกระเป๋าสำหรับโหลดใต้ท้องเครื่องบิน หากต้องการซื้อเพิ่ม 15 กิโลกรัม ราคา 860 บาท
Powered by MakeWebEasy.com