ZCMI04 : เชียงใหม่ เชียงดาว ดอยอ่างขาง ดอกนางพญาเสือโคร่ง แม่กำปอง by VZ (DEC-FEB)

คุณสมบัติสินค้า:

SKU : BHI-ZCMI04

เดินทาง ธ.ค. 63 - ก.พ. 64 | โดยสายการบิน VIETJET AIR | วัดพระธาตุดอยคำ | อนุสาวรีย์ครูบาศรีวิชัย | วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร | วัดถ้ำเชียงดาว | ดอยอ่างขาง | จุดชมดอกนางพญาเสือโคร่ง | จุดชมวิวม่อนสน | ไร่ชา 2000 | หมู่บ้านแม่กำปอง

Share

Share

  โปรแกรม
ZCMI04 : เชียงใหม่ เชียงดาว ดอยอ่างขาง ดอกนางพญาเสือโคร่ง แม่กำปอง by VZ (DEC-FEB)


 รายละเอียดการเดินทาง
วันที่ 1  สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินเชียงใหม่ – จังหวัดเชียงใหม่ – วัดพระธาตุดอยคำ – อนุสาวรีย์ครูบาศรีวิชัย – วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร – อำเภอเชียงดาว – วัดถ้ำเชียงดาว
 อาหารเที่ยง / เย็น
วันที่ 2  ดอยอ่างขาง – จุดชมดอกนางพญาเสือโคร่ง – จุดชมวิวม่อนสน – ไร่ชา 2000 – เมืองเชียงใหม่ – วัน นิมมาน
 อาหารเช้า /เที่ยง
วันที่ 3  ถ่ายรูปประตูท่าแพ – ชม คาเฟ่ – หมู่บ้านแม่กำปอง – ร้านของฝากวนัสนันท์ – สนามบินเชียงใหม่ – สนามบินสุวรรณภูมิ – กรุงเทพฯ 
 อาหารเช้า
  วันเดินทาง
11 – 13 ธ.ค. 63
14 – 16 ธ.ค. 63
17 – 19 ธ.ค. 63
18 – 20 ธ.ค. 63
20 – 22 ธ.ค. 63
24 – 26 ธ.ค. 63
25 – 27 ธ.ค. 63
26 – 28 ธ.ค. 63
8,999
7,999
8,999
8,999
8,999
8,999
9,999
9,999
08 - 10 ม.ค. 64
15 – 17 ม.ค. 64
22 – 24 ม.ค. 64
29 – 31 ม.ค. 64
8,999
8,999
8,999
8,999
05 - 07 ก.พ. 64
8,999

 หมายเหตุ

  • อัตรานี้ไม่รวม น้ำหนักสัมภาระโหลดใต้ท้องเครื่อง กรณีต้องการซื้อน้ำหนัก 15 กิโลกรัม ราคา 380 บาทต่อเที่ยว
  • อัตรานี้ไม่รวม ค่าทิปคนขับรถ และไกด์นำเที่ยว ท่านละ 300 บาท
  • ชาวต่างชาติชำระเพิ่ม ท่านละ 500 บาท
Powered by MakeWebEasy.com