ZNAN03 : น่าน ปัว บ่อเกลือ 3วัน 2คืน by WE (NOV-MAR)

คุณสมบัติสินค้า:

SKU : BHZG-ZNAN03

เดินทาง พ.ย. 63 - มี.ค. 64 | โดยสายการบิน Thai smile | คาเฟ่บนเชิงเขา เดอะวิว@กิ่วลม | หมู่บ้านสะปัน | เช็คอิน "เฮือนฮังต่อ กาแฟน่าน" | บ่อเกลือสินเธาว์โบราณ | จุดชมวิว 1715 อุทยานแห่งชาติดอยภูคา | ชมจิตรกรรมฝาผนัง "กระซิบรักบันลือโลก" ณ วัดภูมินทร์ | พระธาตุช่อแฮ | พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ | พิเศษ!! เซ็ทออเดิร์ฟเมือง | ฟรี!! หน้ากากอนามัย

Share

Share

  โปรแกรม
ZNAN03 : น่าน ปัว บ่อเกลือ 3วัน 2คืน by WE (NOV-MAR)


 รายละเอียดการเดินทาง
วันที่ 1  สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินน่าน – จังหวัดน่าน – เดอะวิว@กิ่วม่วง – ถนนหมายเลข 3 – บ่อเกลือสินเธาว์ – บ้านสะปัน – จุดชมวิว 1715 – วัดภูเก็ต
 อาหารเที่ยง / เย็น
วันที่ 2  กาแฟ บ้านไทลื้อ – วัดศรีมงคล (วัดก๋ง) – คาเฟ่ เฮือนฮังต่อ – พระธาตุแช่แห้ง พระอารามหลวง – วัดศรีพันตัน – ซุ้มต้นลีลาวดีหรือต้นลั่นทม – วัดมิ่งเมือง – วัดพระธาตุช้างค้ำวรวิหาร – วัดภูมินทร์ – ถนนคนเดินเมืองน่าน
 อาหารเช้า /เที่ยง
วันที่ 3  วัดพระธาตุเขาน้อย – สนามบินน่าน – สนามบินสุววรณภูมิ – กรุงเทพฯ
 อาหารเช้า
  วันเดินทาง
13 – 15 พ.ย. 63
20 – 22 พ.ย. 63
27 – 29 พ.ย. 63
9,999
11,999
9,999
04 – 06 ธ.ค. 63
11 – 13 ธ.ค. 63
16 – 18 ธ.ค. 63
18 – 20 ธ.ค. 63
25 – 27 ธ.ค. 63
11,999
11,999
8,999
9,999
11,999
01 – 03 ม.ค. 64
08 – 10 ม.ค. 64
15 – 17 ม.ค. 64
20 – 22 ม.ค. 64
22 – 24 ม.ค. 64
29 – 31 ม.ค. 64
12,999
9,999
9,999
8,999
9,999
9,999
05 – 07 ก.พ. 64
12 – 14 ก.พ. 64
17 – 19 ก.พ. 64
19 – 21 ก.พ. 64
26 – 28 ก.พ. 64
9,999
11,999
8,999
9,999
11,999
05 – 07 มี.ค. 64
12 – 14 มี.ค. 64
19 – 21 มี.ค. 64
24 – 26 มี.ค. 64
9,999
9,999
9,999
8,999

 หมายเหตุ

  • อัตรานี้ไม่รวม ค่าทิปคนขับรถ และไกด์นำเที่ยว ท่านละ 400 บาท 
Powered by MakeWebEasy.com