BTTH25 : มหัศจรรย์ เชียงใหม่ สัมผัสไอหนาว เคล้าทุ่งดอกไม้ 3วัน 2คืน by VZ (DEC-FEB)

คุณสมบัติสินค้า:

SKU : BHBE-BTTH25

เดินทาง ธ.ค. 63 - ก.พ. 64 | โดยสายการบิน Vietjet air | เที่ยวดอย 2 คาเฟ่ต์ 1 ทุ่งดอกไม้ 2 พระธาตุประจำปีเกิด | เยือนจุดสูงสุดในสยาม ณ ดอยอินทนนท์ | ถ่ายรูปชิคๆ ที่สวนดอกไม้เมืองหนาวที่แม่ริม | สัมผัสความน่ารักที่หมู่บ้านแม่กำปอง | สักการะ 2 พระธาตุประจำปีเกิด | พิเศษ !! เมนูขันโตกพร้อมการแสดง | ฟรี !! ชุด Protect

Share

Share

  โปรแกรม
BTTH25 : มหัศจรรย์ เชียงใหม่ สัมผัสไอหนาว เคล้าทุ่งดอกไม้ 3วัน 2คืน by VZ (DEC-FEB)


 รายละเอียดการเดินทาง
วันที่ 1  สนามบินสุวรรณภูมิ - สนามบินเชียงใหม่ - แม่กำปอง ร้านกาแฟระเบียงวิว - วัดคันธาพฤกษา - ถนนแม่กำปอง - น้ำพุร้อนสันกำแพง - วัดอุโมงค์ - วัดพระธาตุดอยคำ - รับประทานขันโตก พร้อมชมการแสดง
 อาหารเที่ยง / เย็น
วันที่ 2  เชียงใหม่ - จุดชมวิวกิ่วแม่ปาน - ดอยอินทนนท์ - พระมหาธาตุนภเมทนีดล และ พระมหาธาตุนภพลภูมิสิริ - จุดสูงสุดแดนสยาม - กู่พระอัฐิเจ้าอินทวิชานนท์ - วัดพระธาตุดอยสุเทพ - ถนนคนเดินวัวลาย
 อาหารเช้า /เที่ยง
วันที่ 3  ม่อนแจ่ม Sky Walk - ร้าน Jungle De Café - สวนดอกไม้เชียงใหม่ - กาดวโรรส - วัดพระสิงห์ - สนามบินเชียงใหม่ - สนามบินสุวรรณภูมิ
 อาหารเช้า / เที่ยง
  วันเดินทาง
05 - 07 ธ.ค. 63
10 - 12 ธ.ค. 63
18 - 20 ธ.ค. 63
25 - 27 ธ.ค. 63
30 ธ.ค. 63 - 1 ม.ค. 64
9,299
8,599
7,999
9,999
11,790
18 - 10 ม.ค.64
22 - 24 ม.ค. 64
7,999
7,999
12 - 14 ก.พ. 64
26 - 28 ก.พ. 64
7,999
9,299

 หมายเหตุ

  • อัตรานี้ไม่รวม ค่าทิปไกด์ 300 บาท/ทริป/ลูกทัวร์ 1 ท่าน(บังคับตามระเบียบธรรมเนียม)
  • อัตรานี้ไม่รวม ค่าทิปมัคคุเทศก์ คนขับรถ ตามสินน้ำใจของทุกท่าน (ไม่รวมในทิปตามระเบียบธรรมเนียม แต่ไม่บังคับทิป)
Powered by MakeWebEasy.com