ITHA77 : Winter Lover ชี้ฟ้า ชี้ดาว ชี้เดือน เชียงใหม่ เชียงราย 4วัน3คืน by VZ (DEC-FEB)

SKU : BHI-ITHA77

เดินทาง ธ.ค. 63 - ก.พ. 64 | โดยสายการบิน Vietjet air | วัดร่องขุ่น | นั่งรถรางสิงห์ปาร์ค | ชมทะเลหมอกภูชี้ฟ้า | ภูชี้ดาว | ภูชี้เดือน | ดอยตุง | ฮิโนกิแลนด์ | อ่างขาง | ม่อนแจ่ม

Share

Share

  โปรแกรม
ITHA77 : Winter Lover ชี้ฟ้า ชี้ดาว ชี้เดือน เชียงใหม่ เชียงราย 4วัน3คืน by VZ (DEC-FEB)


 รายละเอียดการเดินทาง
วันที่ 1  กรุงเทพฯ - ท่าอากาศยานนานาชาติแม่ฟ้าหลวง เชียงราย – วัดห้วยปลากั้ง – วัดร่องเสือเต้น – วัดร่องขุ่น - สิงห์ปาร์ค (นั่งรถรางชมฟาร์ม) – เรียวกังคาเฟ่ – ภูชี้ฟ้า
 อาหารเช้า / เที่ยง / เย็น
วันที่ 2  ขึ้นยอดภูชี้ฟ้าชมทะเลหมอก – ภูชี้ดาว - ภูชี้เดือน – ดอยตุง – ไร่ชาฉุยฟง - อ.ท่าตอน – วัดท่าตอน – อ.ไชยปราการ – ฮิโนกิแลนด์ - ฝาง
 อาหารเช้า /เที่ยง / เย็น
วันที่ 3  ดอยอ่างขาง - สถานีเกษตรหลวงดอยอ่างขาง สวนดอกไม้เมืองหนาว สวน 80 - ไร่ชา2000(ชมซากุระ) - ไร่สตรอเบอร์รี่บ้านนอแล– ดอยม่อนแจ่ม – เมืองเชียงใหม่
 อาหารเช้า / เที่ยง / เย็น
วันที่ 4  พระธาตุดอยคำ – จอมทอง – ดอยอินทนนท์ – พระมหาธาตุเจดีย์นภเมทนีดล – พระมหาธาตุเจดีย์นภพลภูมิสิริ – ถ่ายรูปป้ายจุดสูงสุดแดนสยาม – ตลาดม้ง – น้ำตกวชิรธาร – บ้านถวาย - ร้านของฝาก – ท่าอากาศยานเชียงใหม่ - ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
 อาหารเช้า / เที่ยง
  วันเดินทาง
09 - 12 ธ.ค. 63
18 - 21 ธ.ค. 63
25 - 28 ธ.ค. 63
10,888
9,888
9,888
15 - 18 ม.ค. 64
21 - 24 ม.ค. 64
29 ม.ค. - 01 ก.พ. 64
9,888
9,888
9,888
11 - 15 ก.พ. 64
25 - 28 ก.พ. 64
9,888
9,888

 หมายเหตุ

  • อัตรานี้ไม่รวม น้ำหนักสัมภาระโหลดใต้ท้องเครื่อง กรณีต้องการซื้อ น้ำหนัก 15กิโลกรัม ราคา 380 บาทต่อเที่ยว (กรณีสายการบินมีการปรับเปลี่ยน บริษัทขอสงวนสิทธิ์ปรับตามสายการบิน)
  • อัตรานี้ไม่รวม ค่าทิปไกด์ ท่านละ 400 บาท
  • ชาวต่างชาติชำระเพิ่มท่านละ 1,000 บาท
Powered by MakeWebEasy.com