EZDNA179 : ชิมชา รับลมหนาว หอมดอกไม้ 31 - 02 มกราคม 64 3 วัน 2คืน by Nok Air (DEC)

SKU : BHEZ-EZDNA179

เดินทาง ธ.ค. 63 | โดยสายการบิน Nok Air (DD) | เทศกาลเชียงรายดอกไม้งาม | วัดร่องเสือเต้น | ดอยแม่สลอง | ไร่ชา 101 | จุดชมวิวดอยภูคา1715 | วัดร่องขุ่น | บ้านแม่กำปอง | I love Flower Farm | วัดพรนอนแม่ปูคา | Brand New Field Good

Share

Share

  โปรแกรม
EZDNA179 : ชิมชา รับลมหนาว หอมดอกไม้ 31 - 02 มกราคม 64 3 วัน 2คืน by Nok Air (DEC)


 รายละเอียดการเดินทาง
วันที่ 1  สนามบินดอนเมือง – สนามบินเชียงราย – งานเทศกาลเชียงรายดอกไม้งาม – วัดร่องเสือเต้น – ดอยแม่สลอง – พระบรมธาตุเจดีย์ศรีนครินทราสถิตมหาสันติคีรี – สุสานนายพลต้วน – ไร่ชา 101
 อาหารเที่ยง / เย็น
วันที่ 2  วัดร่องขุ่น – บ่อน้ำร้อนแม่ขะจาน – บ้านแม่กำปอง – น้ำตกแม่กำปอง – ร้านกาแฟชมนกชมไม้ – วัดคันธาพฤกษา
 อาหารเช้า / เที่ยง / เย็น
วันที่ 3  I love flower Farm – วัดพระนอนแม่ปูคา – Brand New Field good – สนามบินเชียงใหม่ – กรุงเทพฯ
 อาหารเช้า / เที่ยง
  วันเดินทาง
31 ธ.ค. 63 - 02 ม.ค. 6413,900

 หมายเหตุ
  • ราคารวม น้ำหนักกระเป๋า 20 กิโลกรัม ต่อท่าน
Powered by MakeWebEasy.com