THPK01 : ภูเก็ต เที่ยวภูเก็ต ราคาสุดคุ้ม 3 วัน 2 คืน by Thai Viet Jet Air (OCT-DEC)

BHTK-THPK01

เดินทาง ต.ค. - ธ.ค. 63 | โดยสายการบิน Thai Viet Jet Air (VZ) | แพ็คเกจภูเก็ต 3 วัน 2 คืน | โปรโมชั่นสุดเซฟ | เที่ยวแบบไม่มีอะไรกั้น | ห้องพักระดับ 4 ดาว 2 คืน | ตั๋วเครื่องบินไปกลับ | อาหาร 4 มื้อ | สุดอร่อยห้องพักวิวสวย ห้องกว้าง สระว่ายน้ำส่วนตัวทุกตึก

Share

Share

  โปรแกรม
THPK01 : ภูเก็ต เที่ยวภูเก็ต ราคาสุดคุ้ม 3 วัน 2 คืน by Thai Viet Jet Air (OCT-DEC)


 รายละเอียดการเดินทาง
วันที่ 1  สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินภูเก็ต – วัดพระทอง – ย่านตึกเก่า – วัดฉลอง - แหลมพรหมเทพ – โรงแรมที่พัก
 อาหารเที่ยง
วันที่ 2  พักผ่อนตามอัธยาศัย หรือซื้อทัวร์เสริม
 อาหารเช้า
วันที่ 3  ศาลเจ้ากิ้วเที้ยนเก้ง – ร้านเครื่องประดับไข่มุก – ร้านเสื้อยืดภูเก็ต – ร้านของฝาก – สนามบินภูเก็ต – สนามบินสุวรรณภูมิ
 อาหารเช้า / เที่ยง
  วันเดินทาง
04 - 06 ต.ค. 63
05 - 07 ต.ค. 63
06 - 08 ต.ค. 63
07 - 09 ต.ค. 63
08 - 10  ต.ค. 63
09 - 11 ต.ค. 63
10 - 12  ต.ค. 63
11 - 13 ต.ค. 63
12 - 14 ต.ค. 63
13 - 15 ต.ค. 63
14 - 16 ต.ค. 63
15 - 17 ต.ค. 63
16 - 18 ต.ค. 63
17 - 19 ต.ค. 63
18 - 20 ต.ค. 63
19 - 21 ต.ค. 63
20 - 22 ต.ค. 63
21 - 23 ต.ค. 63
22 - 24 ต.ค. 63
23 - 25 ต.ค. 63
24 - 26 ต.ค. 63
25 - 27 ต.ค. 63
26 - 28 ต.ค. 63
27 - 29 ต.ค. 63
28 - 30 ต.ค. 63
29 - 31 ต.ค. 63
30 ต.ค. - 01 พ.ย. 63
31 ต.ค. - 02 พ.ย. 63
4,999
4,999
4,999
4,999
6,999
6,999
6,999
4,999
4,999
4,999
4,999
4,999
6,999
6,999
6,999
4,999
4,999
8,999
8,999
8,999
8,999
4,999
4,999
4,999
4,999
4,999
6,999
6,999
01 - 03 พ.ย. 63
02 - 04 พ.ย. 63
03 - 05 พ.ย. 63
04 - 06 พ.ย. 63
05 - 07 พ.ย. 63
06 - 08 พ.ย. 63
07 - 09 พ.ย. 63
08 - 10 พ.ย. 63
09 - 11 พ.ย. 63
10 - 12 พ.ย. 63
11 - 13 พ.ย. 63
12 - 14 พ.ย. 63
13 - 15 พ.ย. 63
14 - 16 พ.ย. 63
15 - 17 พ.ย. 63
16 - 18 พ.ย. 63
17 - 19 พ.ย. 63
18 - 20 พ.ย. 63
19 - 21 พ.ย. 63
20 - 22 พ.ย. 63
21 - 23 พ.ย. 63
22 - 24 พ.ย. 63
23 - 25 พ.ย. 63
24 - 26 พ.ย. 63
25 - 27 พ.ย. 63
26 - 28 พ.ย. 63
27 - 29 พ.ย. 63
28 - 30 พ.ย. 63
29 - 31 พ.ย. 63
4,999
4,999
4,999
4,999
4,999
6,999
6,999
4,999
4,999
4,999
4,999
4,999
6,999
6,999
4,999
4,999
4,999
4,999
8,999
8,999
6,999
4,999
4,999
4,999
4,999
6,999
6,999
6,999
4,999
01 - 03 ธ.ค. 63
02 - 04 ธ.ค. 63
03 - 05 ธ.ค. 63
04 - 06 ธ.ค. 63
05 - 07 ธ.ค. 63
06 - 08 ธ.ค. 63
07 - 09 ธ.ค. 63
08 - 10 ธ.ค. 63
09 - 11 ธ.ค. 63
10 - 12 ธ.ค. 63
11 - 13 ธ.ค. 63
12 - 14 ธ.ค. 63
13 - 15 ธ.ค. 63
14 - 16 ธ.ค. 63
15 - 17 ธ.ค. 63
16 - 18 ธ.ค. 63
17 - 19 ธ.ค. 63
18 - 20 ธ.ค. 63
19 - 21 ธ.ค. 63
20 - 22 ธ.ค. 63
21 - 23 ธ.ค. 63
22 - 24 ธ.ค. 63
23 - 25 ธ.ค. 63
24 - 26 ธ.ค. 63
25 - 27 ธ.ค. 63
26 - 28 ธ.ค. 63
27 - 29 ธ.ค. 63
28 - 30 ธ.ค. 63
29 - 31 ธ.ค. 63
30 ธ.ค. 63 - 01 ม.ค. 64
4,999
4,999
4,999
8,999
8,999
8,999
6,999
6,999
6,999
8,999
8,999
8,999
4,999
4,999
4,999
4,999
4,999
6,999
6,999
4,999
4,999
4,999
4,999
8,999
8,999
8,999
8,999
8,999
8,999
8,999

 หมายเหตุ
  • ไม่รวม ค่าทิปมัคคุเทศก์ และผู้ช่วยมัคคุเทศก์
  • ไม่รวม ค่าน้ำหนักกระเป๋าสำหรับโหลดใต้ท้องเครื่องบิน
Powered by MakeWebEasy.com