ITH89 : เช็คอิน กินเจ สองห้าหกสาม ภูเก็ต พังงา 3 วัน 1 คืน by BUS (OCT)

BHI-ITH89

เดินทาง ต.ค. 63 | โดยรถบัสปรับอากาศ (BUS) | พักเมืองภูเก็ต 1คืน | ล่องเรืออ่าวพังงา ชมถ้ำลอด เขาพิงกัน เกาะเจมส์บอนด์ เกาะปันหยี | จุดชมวิวเสม็ดนางชีบูทีค | ชมวิวแหลมพรหมเทพ | ขอพรหลวงพ่อแช่ม ณ วัดฉลอง | ประเพณีถือศีลกินผัก(เทศกาลกินเจ)จ.ภูเก็ต ปี 2563 | เลือกซื้อ Option Tour ดำน้ำเกาะไข่ หรือ เกาะพีพี

Share

Share

  โปรแกรม
ITH89 : เช็คอิน กินเจ สองห้าหกสาม ภูเก็ต พังงา 3 วัน 1 คืน by BUS (OCT)


 รายละเอียดการเดินทาง
วันที่ 1  พร้อมกันที่จุดนัดพบปั๊ม Shell แม็คโคร แจ้งวัฒนะ เวลา 18.00น.- ออกเดินทางสู่จังหวัดพังงา
วันที่ 2  พังงา - ท่าเรือสุระกุล (ท่าเรือกระโสม) หรือท่าด่านศุลกากร - ล่องเรือเที่ยวอ่าวพังงา -
ถ้ำลอด - เขาพิงกัน - เขาตาปู เกาะเจมส์บอนด์ - เกาะปันหยี - จุดชมวิวเสม็ดนางชีบูทีค - ภูเก็ต - วัดฉลอง - แหลมพรหมเทพ
 อาหารเช้า / เที่ยง / เย็น
วันที่ 3  ชมประเพณีถือศีลกินผัก (เทศกาลกินเจ) จังหวัดภูเก็ต ประจำปี 2563 (เต็มวัน)
หรือซื้อ Option ทัวร์ดำน้ำเกาะไข่ หรือซื้อOption ทัวร์เกาะพีพี อ่าวมาหยา - ร้านของฝาก - กรุงเทพฯ
 อาหารเช้า
  วันเดินทาง
22 - 24 ต.ค. 63
23 - 25 ต.ค. 63
2,999
2,999

 หมายเหตุ
  • ไม่รวม ค่าทิปคนขับรถ และไกด์นำเที่ยว ท่านละ 300 บาท/ทริป/ต่อท่าน
  • ชาวต่างชาติ ชำระเพิ่ม 500 บาท
Powered by MakeWebEasy.com