ZNAN01 : น่าน ปัว บ่อเกลือ 4 วัน 2 คืน BY BUS (SEP-DEC)

SKU : BHZG-ZNAN01

เดินทาง ก.ย. - ธ.ค. 63 | โดยรสบัสปรับอากาศ (BUS) | คำชะโนด | วัดหินหมากเป้ง | วัดผาตากเสื้อ | แก่งคุดคู้ | Skywalk เชียงคาน | สวนหินผางาม | ตักบาตรข้าวเหนียว ณ เชียงคาน

Share

Share

  โปรแกรม
ZNAN01 : น่าน ปัว บ่อเกลือ 4 วัน 2 คืน BY BUS (SEP-DEC)


 รายละเอียดการเดินทาง
วันที่ 1  ปั้มน้ำมัน ปตท. วิภาวดีขาออก ฝั่งตรงข้ามมหาวิทยาลัยหอการค้า – อำเภอปัว จังหวัดน่าน
วันที่ 2  จังหวัดน่าน – ปัว – วัดภูเก็ต – คาเฟ่ กาแฟไทลื้อ – ถนนโค้งเลข 3 ถนนหมายเลข 1081 – บ่อเกลือสินเธาว์โบราณ – จุดชมวิว 1715 อุทยานแห่งชาติดอยภูคา – ปัว
 อาหารเช้า / เที่ยง / เย็น
วันที่ 3  วัดศรีมงคล (ก๋ง) – เฮือนฮังต่อ กาแฟน่าน – พระธาตุแช่แห้ง – วัดศรีพันตัน – วัดมิ่งเมือง – ซุ้ม ต้นลีลาวดี –วัดพระธาตุช้างค้ำวรวิหาร – วัดภูมินทร์ – วัดพระธาตุเขาน้อย – ถนนคนเดินเมืองน่าน
 อาหารเช้า / เที่ยง
วันที่ 4  จังหวัดน่าน – วัดพระธาตุช่อแฮ จังหวัดแพร่ – กรุงเทพฯ
 อาหารเช้า / เที่ยง
  วันเดินทาง
03 - 06 ก.ย. 63
4,999
10 - 13 ก.ย. 634,999

04 - 07 ธ.ค. 63

10 - 13 ธ.ค. 63

29 ธ.ค. - 01 ม.ค. 63

30 ธ.ค. - 02 ม.ค. 63

31 ธ.ค. - 03 ม.ค. 63

4,999

4,999

5,999

6,999

6,999


 หมายเหตุ
  • ไม่รวมค่าทิปคนขับรถ และไกด์ ท่านละ 400 บาท
Powered by MakeWebEasy.com