ล่องแก่ง แก่งหินเพลิง จ.ปราจีนบุรี (One Day Trip) 1 วัน รถตู้ VIP (JUL-JAN)

คุณสมบัติสินค้า:

SKU : BHB2-2TH058

เดินทาง ก.ค.- ม.ค. 64 | รถตู้ VIP | ล่องแก่ง - แก่งหินเพิง | สวนศักดิ์สุภารีสอร์ท

Share

Share

  โปรแกรม
2TH058 : ล่องแก่ง แก่งหินเพลิง จ.ปราจีนบุรี (One Day Trip) 1 วัน รถตู้ VIP


 รายละเอียดการเดินทาง
วันที่ 1  กรุงเทพฯ - จ.ปราจีนบุรี - สวนศักดิ์สุภารีสอร์ท - กรุงเทพฯ
  วันเดินทาง

04 ก.ค. 63

05 ก.ค. 63

06 ก.ค. 63

11 ก.ค. 63

12 ก.ค. 63

18 ก.ค. 63

19 ก.ค. 63

25 ก.ค. 63

26 ก.ค. 63

28 ก.ค. 63

2,390.-

2,390.-

2,390.-

2,390.-

2,390.-

2,390.-

2,390.-

2,390.-

2,390.-

2,390.-

01 ส.ค. 63

02 ส.ค. 63

08 ส.ค. 63

09 ส.ค. 63

12 ส.ค. 63

15 ส.ค. 63

16 ส.ค. 63

22 ส.ค. 63

23 ส.ค. 63

29 ส.ค. 63

30 ส.ค. 63

2,390.-

2,390.-

2,390.-

2,390.-

2,390.-

2,390.-

2,390.-

2,390.-

2,390.-

2,390.-

2,390.-

05 ก.ย. 63

06 ก.ย. 63

12 ก.ย. 63

13 ก.ย. 63

19 ก.ย. 63

20 ก.ย. 63

26 ก.ย. 63

27 ก.ย. 63

2,390.-

2,390.-

2,390.-

2,390.-

2,390.-

2,390.-

2,390.-

2,390.-

02 ต.ค. 63

03 ต.ค. 63

04 ต.ค. 63

10 ต.ค. 63

11 ต.ค. 63

13 ต.ค. 63

17 ต.ค. 63

18 ต.ค. 63

23 ต.ค. 63

24 ต.ค. 63

25 ต.ค. 63

2,390.-

2,390.-

2,390.-

2,390.-

2,390.-

2,390.-

2,390.-

2,390.-

2,390.-

2,390.-

2,390.-

01 พ.ย. 63

07 พ.ย. 63

08 พ.ย. 63

14 พ.ย. 63

15 พ.ย. 63

21 พ.ย. 63

22 พ.ย. 63

28 พ.ย. 63

29 พ.ย. 63

2,390.-

2,390.-

2,390.-

2,390.-

2,390.-

2,390.-

2,390.-

2,390.-

2,390.-

05 ธ.ค. 63

06 ธ.ค. 63

12 ธ.ค. 63

13 ธ.ค. 63

19 ธ.ค. 63

20 ธ.ค. 63

26 ธ.ค. 63

27 ธ.ค. 63

31 ธ.ค. 63

2,390.-

2,390.-

2,390.-

2,390.-

2,390.-

2,390.-

2,390.-

2,390.-

2,390.-

01 ม.ค. 64

02 ม.ค. 64

03 ม.ค. 64

09 ม.ค. 64

19 ม.ค. 64

16 ม.ค. 64

17 ม.ค. 64

23 ม.ค. 64

24 ม.ค. 64

30 ม.ค. 64

31 ม.ค. 64

2,390.-

2,390.-

2,390.-

2,390.-

2,390.-

2,390.-

2,390.-

2,390.-

2,390.-

2,390.-

  ค่าทิป

  • ค่าทิปมัคคุเทศก์ และพนักงานขับรถ อันเห็นสมควรด้วยน้ำใจของท่าน
  • หมายเหตุ :: ทุกกรุ๊ปออกเดินทางโดยรถตู้ VIP 9 ที่นั่ง การันตรีออกเดินทางเมื่อมีลูกค้าสำรองที่นั่งครบ 6 ท่าน
Powered by MakeWebEasy.com