ทุ่งดอกกระเจียว จ.ชัยภูมิ 1 วัน รถตู้ VIP (JUL-AUG)

BHB2-2TH048

เดินทาง ก.ค.- ส.ค. 63 | รถตู้ VIP | อช.ป่าหินงาม | วัดเขาประตูชุมพล | ฟาร์มโชคชัย | ไร่องุ่นสุพัตรา

Share

Share

  โปรแกรม


 รายละเอียดการเดินทาง
วันที่ 1  กรุงเทพฯ - อช.ป่าหินงาม - วัดเขาประตูชุมพล - ฟาร์มโชคชัย - ไร่องุ่นสุพัตรา - กรุงเทพฯ
  วันเดินทาง

04 ก.ค. 63

05 ก.ค. 63

06 ก.ค. 63

11 ก.ค. 63

12 ก.ค. 63

18 ก.ค. 63

19 ก.ค. 63

25 ก.ค. 63

26 ก.ค. 63

2,199.-

2,199.-

2,199.-

2,199.-

2,199.-

2,199.-

2,199.-

2,199.-

2,199.-

01 ส.ค. 63

02 ส.ค. 63

08 ส.ค. 63

09 ส.ค. 63

12 ส.ค. 63

15 ส.ค. 63

16 ส.ค. 63

2,199.-

2,199.-

2,199.-

2,199.-

2,199.-

2,199.-

2,199.-

  ค่าทิป

  • ค่าทิปมัคคุเทศก์ และพนักงานขับรถ อันเห็นสมควรด้วยน้ำใจของท่าน
  • หมายเหตุ :: ทุกกรุ๊ปออกเดินทางโดยรถตู้ VIP 9 ที่นั่ง การันตรีออกเดินทางเมื่อมีลูกค้าสำรองที่นั่งครบ 6 ท่าน
Powered by MakeWebEasy.com