ทุ่งดอกกระเจียว อช.ไทรทอง อช.ป่าหินงาม จ.ชัยภูมิ 2วัน 1คืน รถตู้ VIP (JUL-AUG)

BHB2-2TH047

เดินทาง ก.ค.- ส.ค. 63 | รถตู้ VIP | วัดเขาประตูชุมพล | ถนนคนเดิน | มอปินขาว | น้ำตกตาดโตน | ฟาร์มโชคชัย | ไร่องุ่นสุพัตรา

Share

Share

  โปรแกรม
2TH047 : ทุ่งดอกกระเจียว อช.ไทรทอง อช.ป่าหินงาม จ.ชัยภูมิ 2วัน 1คืน รถตู้ VIP 


 รายละเอียดการเดินทาง
วันที่ 1  กรุงเทพฯ - อช.ป่าหินงาม - วัดเขาประตูชุมพล - อช.ไทรทอง - ถนนคนเดิน
วันที่ 2  มอหินขาว (อช.ภูแลนคา) - น้ำตกตาดโตน (อช.ตาดโตน) - ฟาร์มโชคชัย - ไร่องุ่นสุพัตรา - กรุงเทพฯ
  วันเดินทาง

04 - 05 ก.ค. 63

05 - 06 ก.ค. 63

11 - 12 ก.ค. 63

18 - 19 ก.ค. 63

25 - 26 ก.ค. 63

4,900.-

4,900.-

4,900.-

4,900.-

4,900.-

01 - 02 ส.ค. 63

08 - 09 ส.ค. 63

15 - 16 ส.ค. 63

4,900.-

4,900.-

4,900.-

  ค่าทิป

  • ค่าทิปมัคคุเทศก์ และพนักงานขับรถ อันเห็นสมควรด้วยน้ำใจของท่าน
  • หมายเหตุ :: ทุกกรุ๊ปออกเดินทางโดยรถตู้ VIP 9 ที่นั่ง การันตรีออกเดินทางเมื่อมีลูกค้าสำรองที่นั่งครบ 6 ท่าน
Powered by MakeWebEasy.com