2TH036 : เชียงราย ดอยตุง ดอยแม่สลอง วัดร่องขุน ภูชี้ฟ้า 4วัน 2คืน รถตู้ VIP (JUL-DEC)

SKU : BH2B-2TH036

เดินทาง ก.ค.- ธ.ค. 63 | รถตู้ VIP | ไร่ชาฉุยฟง | พระตำหนักดอยตุง | ดอยแม่สลอง | สุสานนายพลต้วน | พระบรมธาตุเจดีย์ศรีนครินทราสถิตมหาสันติคีรี | วัดร่องขุ่น | ภูชี้ฟ้า | ดอยผาตั้ง | น้ำตกภูชาง

Share

Share

  โปรแกรม
2TH036 : เชียงราย ดอยตุง ดอยแม่สลอง วัดร่องขุน ภูชี้ฟ้า 4วัน 2คืน รถตู้ VIP


 รายละเอียดการเดินทาง
วันที่ 1  กรุงเทพฯ - จ.เชียงราย
วันที่ 2  ดอยตุง - พระธาตุดอยตุง - ไร่ชาฉุยฟง - ดอยแม่สลอง - สุสานนายพลต้วน - พระบรมธาตุเจดีย์ศรีนครินสถิตมหาสันติคีรี
วันที่ 3  ดอยแม่สลอง - ไร่ชา 101 - วัดร่องขุ่น - ดอยผาตั้ง - ภูชี้ฟ้า
วันที่ 4  ภูชี้ฟ้า - น้ำตกภูชาง - กว๊านพะเยา - วัดศรีโคมคำ - อนุสาวรีย์พ่อขุนงำเมือง - กรุงเทพฯ
  วันเดินทาง

03 - 06 ก.ค. 63

09 - 12 ก.ค. 63

16 - 19 ก.ค. 63

23 - 26 ก.ค. 63

30 - 02 ส.ค. 63

8,500.-

8,500.-

8,500.-

8,500.-

8,500.-

06 - 09 ส.ค. 63

13 - 16 ส.ค. 63

20 - 23 ส.ค. 63

27 - 30 ส.ค. 63

8,500.-

8,500.-

8,500.-

8,500.-

03 - 06 ก.ย. 63

10 - 13 ก.ย. 63

17 - 20 ก.ย. 63

24 - 27 ก.ย. 63

8,500.-

8,500.-

8,500.-

8,500.-

01 - 04 ต.ค. 63

08 - 11 ต.ค. 63

15 - 18 ต.ค. 63

22 - 25 ต.ค. 63

29 - 01 พ.ย. 63

8,500.-

8,500.-

8,500.-

8,500.-

8,500.-

05 - 08 พ.ย. 63

12 - 15 พ.ย. 63

19 - 22 พ.ย. 63

26 - 29 พ.ย. 63

8,500.-

8,500.-

8,500.-

8,500.-

04 - 07 ธ.ค. 63

10 - 13 ธ.ค. 63

17 - 20 ธ.ค. 63

24 - 27 ธ.ค. 63

30 - 2 ม.ค. 64

8,500.-

8,500.-

8,500.-

8,500.-

8,500.-

  ค่าทิป

  • ค่าทิปมัคคุเทศก์ และพนักงานขับรถ อันเห็นสมควรด้วยน้ำใจของท่าน
  • หมายเหตุ :: ทุกกรุ๊ปออกเดินทางโดยรถตู้ VIP 9 ที่นั่ง การันตรีออกเดินทางเมื่อมีลูกค้าสำรองที่นั่งครบ 6 ท่าน
Powered by MakeWebEasy.com