2TH008 : น่าน ดอยเสมอดาว บ่อเกลือ ดอยภูคา 4วัน 2คืน รถตู้ VIP (JUL-DEC)

SKU : BH2B-2TH008

เดินทาง ก.ค.- ธ.ค. 63 | รถตู้ VIP | อุทยานแห่งชาติศรีน่าน | ดอยเสมอดาว | วัดมิ่งเมือง | วัดพระธาตุเขาน้อย | ถนนคนเดินเมืองน่าน | ร้านขนมหวานป้านิ่ม | อุทยานแห่งชาติดอยภูคา | วัดศรีมงคล

Share

Share

  โปรแกรม
2TH008 : น่าน ดอยเสมอดาว บ่อเกลือ ดอยภูคา 4วัน 2คืน รถตู้ VIP


 รายละเอียดการเดินทาง
วันที่ 1  กรุงเทพฯ - อ.นาน้อย จ.น่าน
วันที่ 2  อุทยานแห่งชาติศรีน่าน - ดอยเสมอดาว - ผาหัวสิงห์ - เสาดินนาน้อย - เฮือนฮังต่อ - ศาลพระหลักเมืองน่าน - วัดมิ่งเมือง - ภาพจิตรกรรมฝาผนัง วัดภูมินทร์ - วัดพระธาตุช้างค้ำวรวิหาร - พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติน่าน - วัดศรีพันต้น - ร้านขนมหวานป้านิ่ม - วัดพระธาตุเขาน้อย - ถนนตนเดินเมืองน่าน
วันที่ 3  พระธาตุแช่แห้ง - อ.บ่อเกลือ - โรงต้มเกลือสินเธาว์ - อุทยานแห่งชาติดอยภูคา - อ.ปัว - ร้านลำดวน - วัดภูเก็ต - วัดศรีมงคล
วันที่ 4  ชุมชนไทลื้อ - อ.เมืองน่าน - พระธาตุช่อแฮ - กรุงเทพฯ
  วันเดินทาง

03 - 06 ก.ค. 63

09 - 12 ก.ค. 63

16 - 19 ก.ค. 63

23 - 26 ก.ค. 63

30 - 02 ส.ค. 63

7,500.-

7,500.-

7,500.-

7,500.-

7,500.-

06 - 09 ส.ค. 63

13 - 16 ส.ค. 63

20 - 23 ส.ค. 63

27 - 30 ส.ค. 63

7,500.-

7,500.-

7,500.-

7,500.-

03 - 06 ก.ย. 63

10 - 13 ก.ย. 63

17 - 20 ก.ย. 63

24 - 27 ก.ย. 63

7,500.-

7,500.-

7,500.-

7,500.-

01 - 04 ต.ค. 63

08 - 11 ต.ค. 63

15 - 18 ต.ค. 63

22 - 25 ต.ค. 63

29 - 01 พ.ย. 63

7,500.-

7,500.-

7,500.-

7,500.-

7,500.-

05 - 08 พ.ย. 63

12 - 15 พ.ย. 63

19 - 22 พ.ย. 63

26 - 29 พ.ย. 63

7,500.-

7,500.-

7,500.-

7,500.-

04 - 07 ธ.ค. 63

10 - 13 ธ.ค. 63

17 - 20 ธ.ค. 63

24 - 27 ธ.ค. 63

30 - 2 ม.ค. 64

31 - 03 ม.ค. 64

7,500.-

7,500.-

7,500.-

7,500.-

7,500.-

7,500.-

  ค่าทิป

  • ค่าทิปมัคคุเทศก์ และพนักงานขับรถ อันเห็นสมควรด้วยน้ำใจของท่าน
  • หมายเหตุ :: ทุกกรุ๊ปออกเดินทางโดยรถตู้ VIP 9 ที่นั่ง การันตรีออกเดินทางเมื่อมีลูกค้าสำรองที่นั่งครบ 6 ท่าน
Powered by MakeWebEasy.com