วันเดียวเที่ยว อ่างทอง ไหว้พระ 5 วัด BUS (MAR-JUN)

BHGO-TGBS001

เดินทาง มี.ค. - มิ.ย. 63 | รถ BUS | วักป่าโมกวรวิหาร | มะขามคาเฟ่ | วัดม่วง | ตลาดวิเศษชัยชาญ | วัดสังกระต่าย | วัดท่าอิฐ | อินทร์โตฟาร์ม | วัดอินทประมูล

Share

Share

  โปรแกรม
TGBS001 : วันเดียวเที่ยว อ่างทอง ไหว้พระ 5 วัด BUS


 รายละเอียดการเดินทาง
วันที่ 1กรุงเทพฯ-วักป่าโมกวรวิหาร-มะขามคาเฟ่-วัดม่วง-ตลาดวิเศษชัยชาญ-วัดสังกระต่าย – วัดท่าอิฐ–อินทร์โตฟาร์ม-วัดอินทประมูล-กรุงเทพฯ
  วันเดินทาง
14/21/22 /28 มีนาคม 2563
899.-
04/05/06/18/25/26 เมษายน 2563
11/12/14 เมษายน 2563
999.-
1,199.-
01/02/09/16/23 /30 พฤษภาคม 2563999.-
03/13/20 มิถุนายน 2563999.-
  ค่าทิป

  • ค่าทิปมัคคุเทศก์ และพนักงานขับรถ อันเห็นสมควรด้วยน้ำใจของท่าน
Powered by MakeWebEasy.com