เยือนแม่สอด ข้ามเเดนไหว้สาพระธาตุเมืองเมียวดี ตาก-แม่สอด-เมียวดี 3 วัน 2 คืน BUS (MAR-MAY)

BHGO-AKBS001

เดินทาง มี.ค. - พ.ค. 63 | รถ BUS | ศาลสมเด็จพระเจ้าตากสิน | พระบรมธาตุเจดีย์บ้านตาก | อาบน้ำแร่ แช่น้ำอุ่น..ออนเซ็น ถังไม้โอ๊คที่ออนเซ็น | วัดไทยวัฒนาราม | เมืองเมียวดี ไหว้พระสองแผ่นดิน

Share

Share

  โปรแกรม
AKBS001 : เยือนแม่สอด ข้ามเเดนไหว้สาพระธาตุเมืองเมียวดี ตาก-แม่สอด-เมียวดี 3 วัน 2 คืน BUS


 รายละเอียดการเดินทาง
วันที่ 1กรุงเทพฯ-ตาก-ศาลสมเด็จพระเจ้าตากฯ-วัดพระธาตุบ้านตาก-วัดชัยชนะสงคราม-สะพานสมโภชน์กรุงรัตนโกสินทร์ 200 ปี
วันที่ 2วัดโพธิคุณ-วัดไทยสามัคคี-ออนเซ็นอโรคยาศาล-กาษาคัพ-วัดไทยวัฒนาราม
วันที่ 3เที่ยวแม่สอด-เมียวดี-ชมวัดต่างๆ-ตลาดบุเรงนอง-ตลาดริมเมย-ตลาดมูเซอร์-นครสวรรค์-กรุงเทพฯ
  วันเดินทาง
06-08  มีนาคม 2563
13-15  มีนาคม 2563
20-22  มีนาคม 2563
27-29  มีนาคม 2563
6,200.-
6,200.-
6,200.-
6,200.-
03-05 เมษายน 2563
10-12 เมษายน 2563
12-14 เมษายน 2563
13-15 เมษายน 2563
17-19 เมษายน 2563
24-26 เมษายน 2563
6,200.-
6,900.-
6,900.-
6,900.-
6,200.-
6,200.-
01-03  พฤษภาคม 2563
08-10 พฤษภาคม 2563
15-17 พฤษภาคม 2563
22-24 พฤษภาคม 2563
29-31 พฤษภาคม 2563
6,900.-
6,200.-
6,200.-
6,200.-
6,200.-
  ค่าทิป

  • ค่าทิปมัคคุเทศก์ และพนักงานขับรถ อันเห็นสมควรด้วยน้ำใจของท่าน
Powered by MakeWebEasy.com