“รุ่งอรุณแห่งความสุข” สุโขทัย 2วัน 1คืน BUS (MAR-APR)

BHGO-HABS001

เดินทาง มี.ค. - เม.ย. 63 | รถ BUS | นมัสการพระพุทธชินราช | ชมอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย | วัดพิพัฒน์มงคล | อุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย

Share

Share

  โปรแกรม
HABS001 : “รุ่งอรุณแห่งความสุข” สุโขทัย 2วัน 1คืน BUS


 รายละเอียดการเดินทาง
วันที่ 1กรุงเทพฯ-วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ-อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย
วันที่ 2วัดพิพัฒน์มงคล -วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ –อุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย - สาธรพิพิธภัณฑ์ผ้าทองคำบ้านหาดเสี้ยว นครสวรรค์-กรุงเทพฯ
  วันเดินทาง
07-08 มี.ค. 2563
14-15 มี.ค. 2563
21-22 มี.ค. 2563
28-29 มี.ค. 2563
4,900.-
4,900.-
4,900.-
4,900.-
04-05เม.ย. 2563
05-06เม.ย. 2563
12-13 เม.ย. 2563
13-14 เม.ย. 2563
14-15 เม.ย. 2563
18-19 เม.ย. 2563
25-26 เม.ย. 2563
5,200.-
5,200.-
5,200.-
5,200.-
5,200.-
4,900.-
4,900.-
  ค่าทิป

  • ค่าทิปมัคคุเทศก์ และพนักงานขับรถ อันเห็นสมควรด้วยน้ำใจของท่าน
Powered by MakeWebEasy.com