เช็คอิน กิน เที่ยว ไหว้พระ นครปฐม 1 วัน BUS (MAR-MAY)

BHGO-PTBS001

เดินทาง มี.ค. - พ.ค. 63 | รถ BUS | ร้านชะตาธรรมชาติ | พระปฐมเจดีย์ | ตลาดน้ำทุ่งบัวแดง | เมืองรัตติยา | ตลาดน้ำลำพญา | ร้านนั่งห้อยขา@นครชัยศรี

Share

Share

  โปรแกรม
PTBS001 : เช็คอิน กิน เที่ยว ไหว้พระ นครปฐม 1 วัน BUS


 รายละเอียดการเดินทาง
วันที่ 1กรุงเทพฯ-นครปฐม-ร้านชะตาธรรมชาติ-พระปฐมเจดีย์-ตลาดน้ำทุ่งบัวแดง-เมืองรัตติยา ตลาดน้ำลำพญา-ร้านนั่งห้อยขา@นครชัยศรี-กรุงเทพฯ
  วันเดินทาง
15,16,22,23,29 กุมภาพันธ์ 2563999.-
07,08,14,15,21,22,28,29  มีนาคม 2563999.-
04,05,06 เมษายน 2563
12,13,14,15 เมษายน 2563
18,19,25,26 เมษายน 2563
999.-
1,111.-
999.-
01,02,03,09,10 พฤษภาคม 2563
16,17,23,24,30,31 พฤษภาคม 2563
999.-
999.-
  ค่าทิป

  • ค่าทิปมัคคุเทศก์ และพนักงานขับรถ อันเห็นสมควรด้วยน้ำใจของท่าน
Powered by MakeWebEasy.com