อินโดนีเซีย เกาะบาหลี [เลทส์โก มนต์รักประตูสวรรค์] 4วัน2คืน FD (APR-NOV)

BHZG-ZDPS11

เดินทาง เม.ย. - พ.ย. 63 | สายการบิน AIR AISA (FD) | วิหารเลมปูยางค์ | พระราชวังน้ำคีร์ตาลังกา | วัดน้ำพุศักดิ์สิทธิ์เทมภัคคิริงค์ | ตลาดปราบเซียน | หาดจิมบารัน | วิหารอูลูวาตู | สวนพรวิษณุ

Share

Share

  โปรแกรม
ZDPS11 : อินโดนีเซีย เกาะบาหลี [เลทส์โก มนต์รักประตูสวรรค์] 4วัน2คืน FD


 รายละเอียดการเดินทาง
วันที่ 1สนามบินดอนเมือง - สนามบินงูระห์ไร เกาะบาหลี - สวนพระวิษณุ - วิหารอูลูวาตู - หาดจิมบารัน   
วันที่ 2วัดน้ำพุศักดิ์สิทธิ์ - ช้อปปิ้งตลาดปราบเซียน - วิหารเลมปูยางค์ - พระราชวังน้ำตีร์ตา กังกา
วันที่ 3วานากิรีฮิลส์ - ประตูสวรรค์ฮันดาราเกท - วัดอูลันดานูบราตัน - วิหารทานาล็อต - ช้อปปิ้งห้างกฤษณะ  อนุสาวรีย์รามายณะ - สนามบินงูระห์ไร เกาะบาหลี
วันที่ 4สนามบินงูระห์ไร เกาะบาหลี - สนามบินดอนเมือง
  วันเดินทาง
12 - 15 เม.ย. 2563
23 - 26 เม.ย. 2563
24 - 27 เม.ย. 2563
19,999
15,999
15,999
01 - 04 พ.ค. 2563
08 - 11 พ.ค. 2563
15 - 18 พ.ค. 2563
22 - 25 พ.ค. 2563
17,999
15,999
16,999
16,999
05 - 08 ก.ย. 2563
12 - 15 ก.ย. 2563
19 - 22 ก.ย. 2563
26 - 29 ก.ย. 2563
15,999
15,999
15,999
15,999
16 - 19 ต.ค. 2563
17 - 20 ต.ค. 2563
22 - 25 ต.ค. 2563
23 - 26 ต.ค. 2563
24 - 27 ต.ค. 2563
29 ต.ค. - 01 พ.ย. 2563
30 ต.ค. - 02 พ.ย. 2563
31 ต.ค. - 03 พ.ย. 2563
15,999
15,999
17,999
18,999
16,999
15,999
15,999
15,999
06 - 09 พ.ย. 2563
07 - 10 พ.ย. 2563
13 - 16 พ.ย. 2563
14 - 17 พ.ย. 2563
20 - 23 พ.ย. 2563
21 - 24 พ.ย. 2563
27 - 30 พ.ย. 2563
28 พ.ย. - 01 ธ.ค. 2563
14,999
14,999
13,999
14,999
14,999
14,999
14,999
14,999
  ค่าทิป

  • ค่าทิปคนขับรถ มัคคุเทศก์ท้องถิ่นท่านละ 1,500 บาท /ทริป/ต่อท่าน
Powered by MakeWebEasy.com