พม่า ย่างกุ้ง หงสา อินทร์แขวน [เลทส์โก โอบบุญ] 3วัน2คืน 8M (APR-SEP)

รหัสสินค้า : BHZG-ZRGN02

เดินทาง เม.ย. - ก.ย. 63 | สายการบิน MYANMAR AIRWAY (8M) | พระราชวังบุเรงนอง | เจดีย์ชเวมอดอ-(พระธาตุมุเตา) | พระธาตุอินทร์แขวน | ตักบาตรพระสงฆ์วัดไจ้คะวาย | พระนอนยิ้มหวาน | เจดีย์ไจ๊ปุ่น(พระ4ทิศ)

Share

Your like button code

Share

รายละเอียดสินค้า

  โปรแกรม
ZRGN02 : พม่า ย่างกุ้ง หงสา อินทร์แขวน [เลทส์โก โอบบุญ] 3วัน2คืน 8M


 รายละเอียดการเดินทาง
วันที่ 1สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินมิงกะลาดง เมืองย่างกุ้ง ประเทศพม่า – เมืองหงสา – พระราชวังบุเรนอง – เจดีย์ชเวมอดอ (พระธาตุมุเตา) – พระธาตุอินทร์แขวน
วันที่ 2พระธาตุอินทร์แขวน – ตักบาตรพระสงฆ์วัดไจ้คะวาย – พระนอนยิ้มหวาน – เจดีย์ไจ้ปุ่น (พระ 4 ทิศ) – เมืองย่างกุ้ง – ตลาดสก็อต – พระมหาเจดีย์ชเวดากอง
วันที่ 3เมืองย่างกุ้ง – วัดคาบาเอ – ร่วมพิธีเทินพระธาตุ – เจดีย์โบตาทาวน์ – เทพทันใจ – เทพกระซิบ – พระนอนตาหวาน – สนามบินมิงกะลาดง เมืองย่างกุ้ง – สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ
  วันเดินทาง
04 – 06 เม.ย. 2563
17 – 19 เม.ย. 2563
24 – 26 เม.ย. 2563
12,999
8,999
10,999
01 – 03 พ.ค. 2563
02 – 04 พ.ค. 2563
03 – 05 พ.ค. 2563
08 – 10 พ.ค. 2563
15 – 17 พ.ค. 2563
23 – 25 พ.ค. 2563
30 พ.ค. – 01 มิ.ย. 2563
12,999
12,999
10,999
9,999
9,999
8,999
9,999
06 – 08 มิ.ย. 2563
12 – 14 มิ.ย. 2563
13 – 15 มิ.ย. 2563
20 – 22 มิ.ย. 2563
26 – 28 มิ.ย. 2563
9,999
9,999
8,999
9,999
9,999
04 – 06 ก.ค. 2563
11 – 13 ก.ค. 2563
18 – 20 ก.ค. 2563
26 – 28 ก.ค. 2563
12,999
9,999
8,999
10,999
07 – 09 ส.ค. 2563
15 – 17 ส.ค. 2563
21 – 23 ส.ค. 2563
28 – 30 ส.ค. 2563
9,999
8,999
9,999
9,999
04 – 06 ก.ย. 2563
05 – 07 ก.ย. 2563
11 – 13 ก.ย. 2563
12 – 14 ก.ย. 2563
18 – 20 ก.ย. 2563
19 – 21 ก.ย. 2563
25 – 27 ก.ย. 2563
26 – 28 ก.ย. 2563
9,999
9,999
9,999
8,999
9,999
9,999
9,999
9,999
  ค่าทิป

  • ค่าทิปคนขับรถ มัคคุเทศก์ท้องถิ่นท่านละ 1,500 บาท /ทริป/ต่อท่าน

สินค้าเกี่ยวข้อง
New

BHGO-YABS001

เดินทาง มี.ค. - พ.ค. 63 | รถ BUS | วัดใหญ่ชัยมงคล | วัดพนัญเชิง | วิหารพระมงคลบพิตร | วัดแม่นางปลื้ม | วัดธรรมิกราช | วัดหน้าพระเมรุ | วัดเชิงท่า

 
THB 1,599 ฿ 1,599
New

BHGO-HSBS001

เดินทาง มี.ค. - พ.ค. 63 | รถ BUS | ไหว้พระ..วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ | วัดคีรีวงศ์ | ถ่ายรูปสุดชิค..สวนบัวกระด้งยักษ์ | พาสานแลนด์มาร์คแห่งใหม่

 
THB 2,999 ฿ 2,999
New

BHGO-RIBS001

เดินทาง มี.ค. - พ.ค. 63 | รถ BUS | สัมผัสมนต์เสน่ห์และวิถีชีวิตชาวไทย-มอญ | ล่องเรือชมเมืองบาดาล Unseen Thailand

 
THB 4,900 ฿ 4,900
New

BHGO-NBBSA1

เดินทาง มี.ค. - เม.ย. 63 | รถ BUS | เขาค้อ | ทุ่งกังหันลม | พระตำหนักเขาค้อ | พิพิธภัณฑ์อาวุธ | วัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว

 
THB 4,888 ฿ 4,888
สินค้าที่เคยเข้าชม
ยังไม่เคยเข้าชมสินค้า
Powered by MakeWebEasy.com