มองโกเลีย ซัมเมอร์ มองโกเลีย ไซบีเรีย 8วัน7คืน CX (JUN)

BHVW-VIEWOM02

เดินทาง มิ.ย. 63 | สายการบิน CATHAY PACIFIC (CX) | อนุสาวรีย์เจงกิสข่าน | อุทยานแห่งชาติโกรขิ เตเรลจ์ | เขาหินรูปเต่า | วัดวิปัสสนาอริยบาล

Share

หมวดหมู่ : Mongolia

Share

  โปรแกรม
VIEWOM02 : มองโกเลีย ซัมเมอร์ มองโกเลีย ไซบีเรีย 8วัน7คืน CX


 รายละเอียดการเดินทาง
วันที่ 1สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินฮ่องกง – มองโกเลีย
วันที่ 2อนุสาวรีย์เจงกิสข่าน – อุทยานแห่งชาติโกรขิ เตเรลจ์ – เขาหินรูปเต่า -  วัดวิปัสสนาอริยบาล – ทดลองขี่ม้าทากิ
วันที่ 3อนุสาวรีย์ไซซาน – พิพิธภัณฑ์พระราชวังของข่านโบด์ก – จัตุรัสซุคบาตอร์
วันที่ 4วัดกานดาน - สถานีรถไฟเมืองอูลาบาเตอร์
วันที่ 5อูรัน อูเด - เอียร์คุตส์ – โบสถ์อันนันซิเอชั่น - ช้อปปิ้งที่ Central Market และย่าน 130 quarter
วันที่ 6เอียร์คุตส์ – ลิสท์เวียงก้า – ล่องเรือชมทะเลสาบไบคาล – นั่งกระเช้าไฟฟ้าชมวิว
วันที่ 7พิพิธภัณฑ์สัตววิทยา – ตลาดพื้นเมืองลิสต์วิยันก้า
วันที่ 8ลิสท์เวียงก้า – สนามบินเอียคุตส์ – สุวรรณภูมิ
  วันเดินทาง
16 – 23 มิถุนายน 256369,999
  ค่าทิป

  • ค่าทิปคนขับรถ ไกด์ท้องถิ่น และหัวหน้าทัวร์คนไทย ตามธรรมเนียม ขั้นต่ำ 65 USD ต่อท่าน ตลอดทริป
Powered by MakeWebEasy.com