จอร์เจีย แกรนด์ จอร์เจีย 8วัน5คืน TK (MAR-APR)

BHVW-VIEWTK05

เดินทาง มี.ค. - เม.ย. 63 | สายการบิน TURKISH AIRLINES (TK) | ดาอูรี | ป้อมอนานูรี | มิสเคต้า | อนุสาวรีย์มิตรภาพจอร์เจีย | คาซเบกี้ | โบสถ์เกอร์เกตี้

Share

Share

  โปรแกรม
VIEWTK05 : จอร์เจีย แกรนด์ จอร์เจีย 8วัน5คืน TK


 รายละเอียดการเดินทาง
วันที่ 1กรุงเทพฯ-อิสตันบลู  
วันที่ 2อิสตันบลู – ทบิลิซี – โบสถ์เมเตห์คี – อะบานูออูบานิ – JAN SHARDEN STREET
วันที่ 3กูดาอูรี–ป้อมอนานูรี -มิสเคต้า–อนุสาวรีย์มิตรภาพจอร์เจีย -คาซเบกี้–โบสถ์เกอร์เกตี้-เมืองกูดาอูรี
วันที่ 4เมืองกอรี – พิพิธภัณฑ์ของสตาลิน – เมืองบอร์โจมี – กระเช้าชมวิวบนหน้าผาเมืองบอร์โจมี
วันที่ 5คูไทซี – โบสถ์บากราติ – อารามเกลาติ -เมืองบาทูมิ – จตุรัสเปียซซ่า – รูปปั้นอาลีและนีโน่
วันที่ 6บาทูมิ – เมืองมิสเคต้า – วิหารสเวทิตสโคเวลี – อนุสาวรีย์ประวัติศาสตร์จอร์เจีย – อนุสาวรีย์ประวัติศาสตร์จอร์เจีย - ชมโชว์ระบำพื้นเมือง
วันที่ 7ทบิลิซี – ป้อมนาริคาล่า – โบสถ์ทรินิตี้ – ป้อมนาริคาล่า - ทบิลิซีมอลล์ – สนามบินอิสตันบูล
วันที่ 8กรุงเทพฯ
  วันเดินทาง
27 มี.ค. – 3 เม.ย. 2563
30 เม.ย. – 7 พ.ค. 2563
39,999
42,900
  ค่าทิป

  • ค่าทิปคนขับรถ ไกด์ท้องถิ่น และหัวหน้าทัวร์คนไทย ตามธรรมเนียม ขั้นต่ำ 65 USD ต่อท่าน ตลอดทริป
Powered by MakeWebEasy.com