ฟิลิปปินส์ เซบู โบโฮล ว่ายน้ำชมปลาฉลามวาฬ 5 วัน 2 คืน PR (JUL)

BHGO-EBPR001

เดินทาง ก.ค. 63 | สายการบิน Philippine Airlines (PR) | เกาะโบโฮล | The Chocolate Hills | ลิงทาร์เซียร์ | ชมปลาฉลามวาฬ | บ้านโบราณ Yap-San Diego | อนุสาวรีย์ มรดกแห่งเซบู

Share

Share

  โปรแกรม
EBPR001 : ฟิลิปปินส์ เซบู โบโฮล ว่ายน้ำชมปลาฉลามวาฬ 5 วัน 2 คืน PR


 รายละเอียดการเดินทาง
วันที่ 1กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)
วันที่ 2เซบู – เกาะโบโฮล – ผ่านชม Balayon Church – ลิงทาร์เซียร์ - หมู่บ้านโบลอค – เนินชอคโกแลต – Blood Compact Shire - เกาะเซบู
วันที่ 3ว่ายน้ำชมปลาฉลามวาฬ – เที่ยวเกาะเพสคาดอร์ – เซบู
วันที่ 4กางเขนโบราณ - บาซิลิต้า มินอ เดล ซานโต้ นิโน – ป้อมปราการซานเปโดร - บ้านโบราณ Yap-San Diego – อนุสาวรีย์ มรดกแห่งเซบู - ช้อปปิ้งห้าง SM Mall-กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)
วันที่ 5กรุงเทพฯ
  วันเดินทาง
04-08 ก.ค. 6324,900
  ค่าทิป

  • ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่นและคนขับรถ รวม 1,000 บาท /ท่าน/ทริป
Powered by MakeWebEasy.com