เชียงคาน-เลย-ภูเรือ 3 วัน 2 คืน VAN (MAR-MAY)

BHGO-EIBS001

เดินทาง มี.ค. - พ.ค. 63 | รถตู้ VAN | วัดเนรมิตวิปัสนา | พระธาตุศรีสองรัก | พิพิธภัณฑ์ผีตาโขน | เชียงคาน | ถนนคนเดิน

Share

Share

  โปรแกรม
EIBS001 : เชียงคาน-เลย-ภูเรือ 3 วัน 2 คืน VAN


 รายละเอียดการเดินทาง
วันที่ 1กรุงเทพฯ-หล่มสัก-ด่านซ้าย-วัดเนรมิตวิปัสนา-พระธาตุศรีสองรัก-พิพิธภัณฑ์ผีตาโขน-เชียงคาน
วันที่ 2ตักบาตรข้าวเหนียว-ชมวิวภูทอก-แก่งคุดคู้-วัดศรีคุนเมือง-วัดป่าห้วยลาด-พระกริ่งปวเรศ-ภูเรือ
วันที่ 3อุทยานภูเรือ-ยอดภูเรือ-ชมพระอาทิตย์ขึ้น-พระพุทธมหาธรรมราชา-ไร่กำนันจุล-สระบุรี-กรุงเทพฯ
  วันเดินทาง
28 ก.พ. -01 มี.ค. 2563
06-08  มี.ค. 2563
13-15  มี.ค. 2563
20-22  มี.ค. 2563
27-29  มี.ค. 2563
6,900.-
6,900.-
6,900.-
6,900.-
6,900.-
03-05  เม.ย. 2563
10-12 เม.ย. 2563
12-14 เม.ย. 2563
17-19 เม.ย. 2563
24-26 เม.ย. 2563
6,900.-
6,900.-
6,900.-
6,900.-
6,900.-
001-03  พ.ค. 2563
08-10 พ.ค. 2563
15-17 พ.ค. 2563
22-24 พ.ค. 2563
29-31 พ.ค. 2563
6,900.-
6,900.-
6,900.-
6,900.-
6,900.-
  ค่าทิป

  • ค่าทิปมัคคุเทศก์ และพนักงานขับรถ อันเห็นสมควรด้วยน้ำใจของท่าน
Powered by MakeWebEasy.com