ทัวร์สุขภาพ...สุขกาย...แช่น้ำแร่ออนเซ็นเมืองไทย สุขใจ...ไหว้พระขอพร ระนอง-เกาะสอง 4 วัน 2 คืน VAN (MAR-MAY)

BHGO-NNBS001

เดินทาง มี.ค. - พ.ค. 63 | รถตู้ VAN | วัดมอญและกราบพระพุทธรูปหลวงพ่อทันใจ | ชมอนุสาวรีย์พระเจ้าบุเรงนอง | นมัสการหลวงพ่อดีบุก ณ วัดบ้านหงาว | ชมพระราชวังจำลองรัตนรังสรรค์ | แช่น้ำแร่ที่บ่อน้ำพุร้อนพรรั้ง

Share

Share

  โปรแกรม
KTBS001 : ทัวร์สุขภาพ...สุขกาย...แช่น้ำแร่ออนเซ็นเมืองไทย สุขใจ...ไหว้พระขอพร ระนอง-เกาะสอง 4 วัน 2 คืน VAN


 รายละเอียดการเดินทาง
วันที่ 1กรุงเทพฯ-ระนอง
วันที่ 2ระนอง-เกาะสอง-เที่ยวรอบเมืองเกาะสอง-สุสานเจ้าเมืองระนอง
วันที่ 3วัดบ้านหงาว-น้ำตกหงาว-ภูเขาหญ้า-บ่อน้ำพุร้อนพรรั้ง-พระราชวังรัตนรังสรรค์
วันที่ 4ระนอง-วัดวารีบรรพต-น้ำตกปุญญาบาล-ก้องวัลเล่ย์-วัดสุวรรณคีรี(วัดหน้าเมือง)-คอคอดกะ-กรุงเทพฯ
  วันเดินทาง
05-08 มี.ค. 2563
12-15 มี.ค. 2563
19-22 มี.ค. 2563
26-29 มี.ค. 2563
8,999.-
8,999.-
8,999.-
8,999.-
03-06 เม.ย. 2563  
11-14 เม.ย. 2563
12-15 เม.ย. 2563
16-19 เม.ย. 2563
23-26  เม.ย. 2563
30 เม.ย. – 03 พ.ค. 2563
8,999.-
9,300.-
9,300.-
8,999.-
8,999.-
8,999.-
07-10  พ.ค. 2563
14-17  พ.ค. 2563
21-24  พ.ค. 2563
28-31  พ.ค. 2563
8,999.-
8,999.-
8,999.-
8,999.-
  ค่าทิป

  • ค่าทิปมัคคุเทศก์ และพนักงานขับรถ อันเห็นสมควรด้วยน้ำใจของท่าน
Powered by MakeWebEasy.com