หลงเสน่ห์..แดนปักษ์ใต้ ภูเก็ต-พังงา-เกาะพีพี 4 วัน 2 คืน VAN (MAR-MAY)

BHGO-KTBS001

เดินทาง มี.ค. - พ.ค. 63 | รถตู้ VAN | ล่องอ่าวพังงา | เขาพิงกัน | เกาะปันหยี | หมู่เกาะพีพี | เล่นน้ำดำน้ำชมปะการัง | แหลมพรหมเทพ | วัดฉลอง | ชมเมืองภูเก็ต | เขารัง | พระธาตุไชยา

Share

Share

  โปรแกรม
KTBS001 : หลงเสน่ห์..แดนปักษ์ใต้ ภูเก็ต-พังงา-เกาะพีพี 4 วัน 2 คืน VAN


 รายละเอียดการเดินทาง
วันที่ 1กรุงเทพฯ-พังงา
วันที่ 2พังงา-ล่องอ่าวพังงา-ถ้ำลอด-เขาพิงกัน-เขาตาปู-เกาะปันหยี-พระผุด-ภูเก็ต
วันที่ 3ภูเก็ต-หมู่เกาะพีพี-ชมความงามรอบเกาะ-เล่นน้ำ-ดำน้ำชมปะการัง-แหลมพรหมเทพ
วันที่ 4ภูเก็ต- วัดฉลอง-กรุงเทพฯ
  วันเดินทาง
27 ก.พ. -01 มี.ค. 2563
05-08  มี.ค. 2563
12-15  มี.ค. 2563
19-22  มี.ค. 2563
26-29 มี.ค. 2563
7,299.-
7,299.-
7,299.-
7,299.-
7,299.-
03-06 เม.ย. 2563 
10-13 เม.ย. 2563
11-14 เม.ย. 2563
12-15 เม.ย. 2563
16-19 เม.ย. 2563
23-26  เม.ย. 2563
30 เม.ย. – 03 พ.ค. 2563
9,700.-
9,700.-
9,700.-
9,700.-
9,499.-
9,499.-
9,700.-
07-10  พ.ค. 2563
14-17  พ.ค. 2563
21-24  พ.ค. 2563
28-31  พ.ค. 2563
9,499.-
9,499.-
9,499.-
9,499.-
  ค่าทิป

  • ค่าทิปมัคคุเทศก์ และพนักงานขับรถ อันเห็นสมควรด้วยน้ำใจของท่าน
Powered by MakeWebEasy.com