หลงฮัก...รักษ์น่าน น่านนคร-ดอยเสมอดาว-บ่อเกลือ 4 วัน 2 คืน VAN (MAR-APR)

BHGO-NTBS001

เดินทาง มี.ค. - เม.ย. 63 | รถตู้ VAN | ชมวิวดอยเสมอดดาว | วัดหนองบัว | จุดชมวิว 1715 | บ่อเกลือ | พระธาตุแช่แห้ง | วัดช้างค้ำ | งาช้างดำ

Share

Share

  โปรแกรม
NTBS001 : หลงฮัก...รักษ์น่าน น่านนคร-ดอยเสมอดาว-บ่อเกลือ 4 วัน 2 คืน VAN


 รายละเอียดการเดินทาง
วันที่ 1กรุงเทพฯ-น่าน
วันที่ 2ชมวิวดอยเสมอดาว-วัดหนองบัว- จุดชมวิวสูงสุด 1715 อุทยานแห่งชาติดอยภูคา -บ่อเกลือ
วันที่ 3น่าน-หอศิลป์ริมน่าน-พระธาตุแช่แห้ง-งาช้างดำ-วัดภูมินทร์-ภาพเขียนปู่ม่านย่าม่าน-วัดช้างค้ำ
วันที่ 4น่าน-แพร่- พระธาตุช่อแฮ-นครสวรรค์-กรุงเทพฯ
  วันเดินทาง
27 ก.พ. -01 มี.ค. 2563
05-08 มี.ค. 2563
12-15 มี.ค. 2563
19-22 มี.ค. 2563
26-29 มี.ค. 2563
7,299.-
7,299.-
7,299.-
7,299.-
7,299.-
03-06 เม.ย. 2563 
11-14 เม.ย. 2563
12-15 เม.ย. 2563
23-26 เม.ย. 2563
7,299.-
8,499.-
8,499.-
7,299.-
  ค่าทิป

  • ค่าทิปมัคคุเทศก์ และพนักงานขับรถ อันเห็นสมควรด้วยน้ำใจของท่าน
Powered by MakeWebEasy.com