เที่ยว..ตามรอยพระบาท รัชกาลที่ ๙ จังหวัดนครศรีธรรมราช 4 วัน 2 คืน VAN (MAR-MAY)

BHGO-STBS001

เดินทาง มี.ค. - พ.ค. 63 | รถตู้ VAN | พระธาตุเมืองนคร | หอพระพุทธสิหิงค์ | บ้านหนังตะลุง | วัดธาตุน้อย | หมู่บ้านคีรีวงศ์

Share

Share

  โปรแกรม
STBS001 : เที่ยว..ตามรอยพระบาท รัชกาลที่ ๙ จังหวัดนครศรีธรรมราช 4 วัน 2 คืน VAN


 รายละเอียดการเดินทาง
วันที่ 1กรุงเทพฯ-นครศรีธรรมราช
วันที่ 2พระธาตุเมืองนคร-พระแอด-พระพุทธสิหิงค์-กำแพงเมืองเก่า-บ้านหนังตะลุง-วัดธาตุน้อย-หมู่บ้านคีรีวงศ์
วันที่ 3นครศรีธรรมราช-พัทลุง-สะพานแห่งความสุข-วังเจ้าเมืองพัทลุง-โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง-แหลมตะลุมพุก
วันที่ 4นครศรีธรรมราช-ไอ้ไข่วัดเจดีย์-สุราษฎร์ธานี-พระธาตุไชยา-กรุงเทพฯ
  วันเดินทาง
27 ก.พ. -01 มี.ค. 2563
05-08 มี.ค. 2563
12-15 มี.ค. 2563
19-22 มี.ค. 2563
26-29 มี.ค. 2563
8,900.-
8,900.-
8,900.-
8,900.-
8,900.-
03-06 เม.ย. 2563 
11-14 เม.ย. 2563
12-14 เม.ย. 2563
16-19 เม.ย. 2563
23-26 เม.ย. 2563
30 เม.ย.-03 เม.ย. 2563
8,900.-
9,100.-
9,100.-
8,900.-
8,900.-
8,900.-
07-10 พ.ค. 2563
14-17 พ.ค. 2563
21-24 พ.ค. 2563
28-31 พ.ค. 2563
8,900.-
8,900.-
8,900.-
8,900.-
  ค่าทิป

  • ค่าทิปมัคคุเทศก์ และพนักงานขับรถ อันเห็นสมควรด้วยน้ำใจของท่าน
Powered by MakeWebEasy.com