เมืองที่ไม่หมุนตามกาลเวลา…ลำปางปลายทางฝัน 4 วัน 2 คืน VAN (MAR-MAY)

BHGO-PTBS001

เดินทาง มี.ค. - พ.ค. 63 | รถตู้ VAN | บ่อน้ำพุร้อนแจ้ซ้อน | บ้านป่าเหมี้ยง | วัดเฉลิมพระเกียรติพระจอมเกล้าราชานุสรณ์ | นั่งรถม้าชมเมือง | วัดพระธาตุลำปางหลวง

Share

Share

  โปรแกรม
PTBS001 : เมืองที่ไม่หมุนตามกาลเวลา…ลำปางปลายทางฝัน 4 วัน 2 คืน VAN


 รายละเอียดการเดินทาง
วันที่ 1กรุงเทพฯ-ลำปาง
วันที่ 2ลำปาง-บ่อน้ำพุร้อนแจ้ซ้อน-บ้านป่าเหมี้ยง-วัดเฉลิมพระเกียรติพระจอมเกล้าราชานุสรณ์
วันที่ 3พิพิธภัณฑ์หอปูมละคอน-นั่งรถม้าชมเมือง-สถานีรถไฟนครลำปาง-วัดศรีรองเมือง-บ้านเสานัก-สะพานรัษฎาภิเศก-วัดเชียงราย-พระเจดีย์ซาวหลัง-สุสานไตรลักษณ์(หลวงพ่อเกษม)
วันที่ 4โรงงานเซรามิคธนบดี-วัดพระธาตุลำปางหลวง-กรุงเทพฯ
  วันเดินทาง
27 ก.พ. -01 มี.ค. 2563
05-08 มี.ค. 2563
12-15 มี.ค. 2563
19-22 มี.ค. 2563
26-29 มี.ค. 2563
7,555
7,555
7,555
7,555
7,555
03-06 เม.ย. 2563
11-14 เม.ย. 2563
12-15 เม.ย. 2563
23-26 เม.ย. 2563
30 เม.ย. -03 พ.ค. 2563
7,555
8,055
8,055
7,555
7,555
07-10 พ.ค. 2563
14-17 พ.ค. 2563
21-24 พ.ค. 2563
28-31 พ.ค. 2563
7,555
7,555
7,555
7,555
  ค่าทิป

  • ค่าทิปมัคคุเทศก์ และพนักงานขับรถ อันเห็นสมควรด้วยน้ำใจของท่าน
Powered by MakeWebEasy.com