ตามรอยพิพัฒน์ อัศจรรย์แห่งขุนเขา ชวนกันแอ่วดอย ตามรอยในหลวง ร.9 เชียงใหม่ 4 วัน 2 คืน VAN (MAR-APR)

BHGO-NXBS001

เดินทาง มี.ค. - เม.ย. 63 | รถตู้ VAN | ม่อนแจ่ม | เชียงดาว | ดอยอ่างขาง | แม่กำปอง

Share

Share

  โปรแกรม
NXBS001 : ตามรอยพิพัฒน์ อัศจรรย์แห่งขุนเขา ชวนกันแอ่วดอย ตามรอยในหลวง ร.9 เชียงใหม่ 4 วัน 2 คืน VAN


 รายละเอียดการเดินทาง
วันที่ 1กรุงเทพฯ-เชียงใหม่
วันที่ 2เชียงใหม่-อ.แม่ริม-ม่อนแจ่ม-สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์-อ.เชียงดาว-ถ้ำเชียงดาว
วันที่ 3เชียงดาว-ดอยอ่างขาง-บ้านนอแล-เชียงใหม่-ขันโตกดินเนอร์
วันที่ 4น้ำพุร้อนสันกำแพง-แม่กำปอง-กรุงเทพฯ
  วันเดินทาง
27 ก.พ. -01 มี.ค. 2563
05-08 มี.ค. 2563
12-15 มี.ค. 2563
19-22 มี.ค. 2563
26-29 มี.ค. 2563
7,699
7,699
7,699
7,699
7,699
03-06 เม.ย. 2563
11-14 เม.ย. 2563
12-15 เม.ย. 2563
23-26 เม.ย. 2563
7,699
9,199
9,199
7,699
  ค่าทิป

  • ค่าทิปมัคคุเทศก์ และพนักงานขับรถ อันเห็นสมควรด้วยน้ำใจของท่าน
Powered by MakeWebEasy.com