ยุโรปตะวันออก ออสเตรีย เช็ก [เลสโก ไฮไลท์ฮัลสตัท] 6วัน3คืน BR (APR-JUL)

BHZG-ZVIE01

เดินทาง เม.ย. - ก.ค. 63 | สายการบิน EVA AIR (BR) | ฮัลสตัท | หมู่บ้านมรดกโลกฮัลสตัท | บ้านเกิดโมสาร์ท | เชสกี้ครุมลอฟ | ปราสาทครุมลอฟ | พระราชวังเชินบรุนน์ | พระราชวังเบลวีเดียร์

Share

Share

  โปรแกรม
ZVIE01 : ยุโรปตะวันออก ออสเตรีย เช็ก [เลสโก ไฮไลท์ฮัลสตัท] 6วัน3คืน BR


 รายละเอียดการเดินทาง
วันที่ 1สนามบินสุวรรณภูมิ  
วันที่ 2สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินเวียนนา กรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย – ฮัลสตัท – ซาลซ์บูร์ก – มหาวิหารแห่งเมืองซาลซ์บูร์ก – บ้านเกิดโมสาร์ท
วันที่ 3เมืองเชสกี้ ครุมลอฟ ประเทศสาธาณรัฐเช็ก – ปราสาทครุมลอฟ – ย่านเมืองเก่า – จตุรัสว่าการเมือง
วันที่ 4เวียนนา – ถนนสายวงแหวน – พระราชวังเชินบรุนน์ – พระราชวังเบลวีเดียร์ – พระราชวังฮอฟบวร์ค – โบสถ์เซนต์สตีเฟ่นส์ – ถนนคาร์ทเนอร์
วันที่ 5เวียนนา – แม็คอาร์เธอร์เกลน ดีไซเนอร์ เอาท์เลท – สนามบินเวียนนา กรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย – สนามบินสุวรรณภูมิ
วันที่ 6ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย
  วันเดินทาง
27 เม.ย. - 02 พ.ค. 25639,999
11 - 16 พ.ค. 2563
30 พ.ค. - 04 มิ.ย. 2563
38,999
39,999
13 - 18 มิ.ย. 2563
27 มิ.ย. - 02 ก.ค. 2563
38,999
38,999
  ค่าทิป

  • ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ และคนขับรถ รวมตลอดการเดินทางทั้งหมด ตามธรรมเนียม 60 ยูโร (EUR)  
Powered by MakeWebEasy.com