จอร์เจีย ทบิลิซี คาซเบกี้ [เลทส์โก โรแมนติกคอเคซัส] 8 วัน 5 คืน TK (APR)

BHZG-ZTBS05

เดินทาง เม.ย. 63 | สายการบิน TURKISH AIRLINES (TK) | ทบิลิซี | เดอะโครนิเคิลออฟจอร์เจีย | มหาวิหารซาเมบา | ป้อมอันนานูรี | อ่างเก็บน้ำชินวารี | คาซเบกี้ | โบสถ์เกอร์เกตี้ | อนุสาวรีย์มิตรภาพรัสเซีย

Share

หมวดหมู่ : สงกรานต์ Georgia

Share

  โปรแกรม
ZTBS05 : จอร์เจีย ทบิลิซี คาซเบกี้ [เลทส์โก โรแมนติกคอเคซัส] 8 วัน 5 คืน TK


 รายละเอียดการเดินทาง
วันที่ 1สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินอิสตันบูล กรุงอิสตันบูล ประเทศตุรกี
วันที่ 2สนามบินอิสตันบูล กรุงอิสตันบูล ประเทศตุรกี – สนามบินทบิลิซี กรุงทบิลิซี ประเทศจอร์เจีย – เดอะ โครนิเคิล ออฟ จอร์เจีย – มหาวิหารซาเมบา – เมืองเก่าทบิลิซี – ป้อมนาริกาลา – โรงอาบน้ำโบราณ
วันที่ 3ทบิลิซี – ป้อมอันนานูรี – อ่างเก็บน้ำชินวารี – คาซเบกี้ – โบสถ์เกอร์เกตี้ – อนุสาวรีย์มิตรภาพรัสเซีย-จอร์เจีย – ทบิลิซี
วันที่ 4ทบิลิซี – เมืองมิสเคต้า – วิหารสเวติสเคอเวรี – มหาวิหารจวารี – เมืองกอรี่ – พิพิธภัณฑ์สตาลิน – เมืองถ้ำอุพลิสชิเค่ – เมืองบอร์โจมี่
วันที่ 5เมืองบอร์โจมี – เมืองคูไตซี – อารามเจลาติ – มหาวิหารบากราติ
วันที่ 6คูไตซี – ถ้ำโพรมีธีอุส – เมืองบาตูมี – รูปปั้นอาลีและนีโน
วันที่ 7บาตูมี – ล่องเรือชมทะเลดำ – เมืองเก่าบาตูมี – จตุรัสเปียซซา – สนามบินบาตูมี เมืองบาตูมี ประเทศจอร์เจีย – สนามบินอิสตันบูล กรุงอิสตันบูล ประเทศตุรกี 
วันที่ 8สนามบินอิสตันบูล กรุงอิสตันบูล ประเทศตุรกี – สนามบินสุวรรณภูมิ
  วันเดินทาง
07 - 14 เมษายน 256345,999
  ค่าทิป

  • ค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่น 2,000 บาท
Powered by MakeWebEasy.com