เกาหลี ปูซาน แทกู [เลทส์โก ไฮไลท์ปูซาน] 5วัน3คืน KE (APR-OCT)

BHZG-ZPUS03

เดินทาง เม.ย. - ต.ค. 63 | สายการบิน KOREAN AIR (KE) | วัดดองฮวาซา - อุทยานแห่งชาติพัลกงซาน - หมู่บ้านมาบิจอง - ถนนดงซองโน

Share

หมวดหมู่ : Busan

Share

  โปรแกรม
ZPUS03 : เกาหลี ปูซาน แทกู [เลทส์โก ไฮไลท์ปูซาน] 5วัน3คืน KE


 รายละเอียดการเดินทาง
วันที่ 1สนามบินสุวรรณภูมิ
วันที่ 2สนามบินกิมเฮ - วัดดองฮวาซา - อุทยานแห่งชาติพัลกงซาน - หมู่บ้านมาบิจอง - ถนนดงซองโน
วันที่ 3สวนสนุกอีเวิล์ด - เมืองเคียงจู - หอดูดาวช็อมซองแด - วัดพลูกุกซา - ถ้ำซอกคูรัม - เมืองปูซาน - คอสเมติค
วันที่ 4วัดแฮดงยงกุกซา - หมู่บ้านวัฒนธรรมคัมชอน - ผลิตภัณฑ์น้ำมันสน - ศูนย์สมุนไพรโสม - ตลาดปลาจา - กัลชิ - ดิวตี้ฟรี - ถนนนัมโพดง
วันที่ 5สวนยงดูซาน - ปูซานทาวเวอร์ - ศูนย์สมุนไพรฮอตเกนามู - พลอยอเมทิส - โบสถ์จุกซอง - ทางเดินลอยฟ้าออยุคโด - ซุปเปอร์มาร์เก็ต ละลายเงินวอน - สนามบินกิมเฮ - สนามบินสุวรรณภูมิ
  วันเดินทาง
17-21 เม.ย. 256324,999
15-19 พ.ค. 256324,999
19-23 มิ.ย. 256324,999
17-21 ก.ค. 256324,999
14-18 ส.ค. 256324,999
18-22 ก.ย. 256324,999
16-20 ต.ค. 256325,999
  ค่าทิป

  • ค่าทิป คนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่น ***
    ** ทางบริษัทขออนุญาตเก็บค่าธรรมเนียม ค่าทิป ท่านละ 50,000 วอน/ทริป/ท่าน
Powered by MakeWebEasy.com