มหัศจรรย์...ตุรกี บินตรงสู่อิสตันบูล 8 วัน 5 คืน TK (APR-JUN)

BHBE-IST01

เดินทาง เม.ย. - มิ.ย. 63 | สายการบิน Turkish Airlines (TK) | เมืองคุชาดาสึ | โรงงานผลิตเสื้อหนัง | เมืองโบราณเอฟฟิซุส | บ้านพระแม่มารี | คุชาดาสึ

Share

Share

  โปรแกรม
IST01 : มหัศจรรย์...ตุรกี บินตรงสู่อิสตันบูล 8 วัน 5 คืน TK


 รายละเอียดการเดินทาง
วันที่ 1สนามบินสุวรรณภูมิ • บินตรงสู่ประเทศตุรกี (กรุงอิสตันบูล)
วันที่ 2สนามบินอิสตันบูล • ชานัคคาเล่ • นั่งเรือข้ามช่องแคบดาร์ดะเนลส์ • ถ่ายรูปกับม้าไม้ฮอลิวูด • ชมเมืองโบราณทรอย
วันที่ 3เมืองคุชาดาสึ • โรงงานผลิตเสื้อหนัง• เมืองโบราณเอฟฟิซุส  • บ้านพระแม่มารี • คุชาดาสึ
วันที่ 4คุชาดาสึ • ปามมุคคาเล • ปราสาทปุยฝ้าย • คอนย่า
วันที่ 5คัปปาโดเกีย• สถานีคารวาน • พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม • นครใต้ดินคาดัค•โรงงานผลิตพรมทอมือ• โรงงานเซรามิคและโรงงานจิวเวอรี่ • ชมการแสดงระบำหน้าท้อง
วันที่ 6คัปปาโดเกีย • อังการา • ถ่ายรูปทะเลสาบน้ำเค็ม •อิสตันบูล
วันที่ 7บลูมอสก์ • อุโมงค์เก็บน้ำใต้ดินเยเรบาตัน • ฮิปโปโดรม • ฮายาโซฟีอา• พระราชวังทอปกาปึ - ชอปปิ้ง ณ สไปซ์มาเก็ต • สนามบินอิสตันบูล
วันที่ 8 สนามบินอิสตันบูล • กรุงเทพ
  วันเดินทาง
01 - 08 เม.ย. 6330,900
06 - 13 พ.ค. 6331,900
27 พ.ค. - 03 มิ.ย. 63
03 - 10 มิ.ย. 63
17 - 24 มิ.ย. 63
30,900
29,900
31,900
  ค่าทิป

  • ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น,พนักงานขับรถ,หัวหน้าทัวร์ตามระเบียบธรรมเนียม รวมทั้งทริป 80 USD/ท่าน
Powered by MakeWebEasy.com