จอร์แดน อัมมาน เพตรา [เลทส์โก มหานครสีชมพู] 6วัน3คืน EY (SEP-DEC)

BHZG-ZAMM01

เดินทาง ก.ย. - ธ.ค. 63 | สายการบิน ETIHAD AIRWAYS (EY) | อัมมาน | เจราช | โอวัลพลาซ่า | เสาคอรินเทียม | มหานครเพตรา | มหาวิหารปราสาททรายสีชมพู | อควาบา | ทะเลทรายวาดิรัม | มาดาบา | เดดซี

Share

Share

  โปรแกรม
ZAMM01 : จอร์แดน อัมมาน เพตรา [เลทส์โก มหานครสีชมพู] 6วัน3คืน EY


 รายละเอียดการเดินทาง
วันที่ 1สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินอาบูดาบี กรุงอาบูดาบี ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
วันที่ 2สนามบินอาบูดาบี – สนามบินอัมมาน ควีน อาเลีย กรุงอัมมาน ประเทศจอร์แดน – เมืองเจราช – เมืองโรมันโบราณเจราช – เสาคอรินเทียม – กรุงอัมมาน
วันที่ 3กรุงอัมมาน – มหานครเพตรา – มหาวิหารปราสาททรายสีชมพู – เมืองอควาบา
วันที่ 4เมืองอควาบา – ทะเลทรายวาดิรัม – นั่งรถจิ๊บชมความสวยงามทะเลทรายวาดิรัม – น้ำพุแห่งลอว์เรนซ์ – เมืองมาดาบา – เมาท์เนโบ – โบสถ์อนุสรณ์โมเสส – อนุสรณ์ไม้เท้าศักดิ์สิทธิ์แห่งโมเสส – ทะเลเดดซี
วันที่ 5เดดซี – ป้อมปราการแห่งกรุงอัมมาน – สนามบินอัมมาน ควีน อาเลีย ประเทศจอร์แดน – สนามบินอาบูดาบี  ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
วันที่ 6สนามบินอาบูดาบี เมืองอาบูดาบี ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ – สนามบินสุวรรณภูมิ
  วันเดินทาง
18 – 23 ก.ย. 256339,999
09 – 14 ต.ค. 2563
20 – 25 ต.ค. 2563
22 – 27 ต.ค. 2563
41,999
41,999
41,999
06 – 11 พ.ย. 2563
20 – 25 พ.ย. 2563
40,999
40,999
04 – 09 ธ.ค. 2563
09 – 14 ธ.ค. 2563
47,999
47,999
  ค่าทิป

  • ค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่น 2,000 บาท
Powered by MakeWebEasy.com