NEWROUTE OSAKA TAKAYAMA TOKYO 7วัน4คืน JAL (APR)

BHBJ-B2B0401

เดินทาง เม.ย. 63 | สายการบิน Japan Airlin (JAL) | อาราชิยามา | สะพานโทเคะทสึ | ป่าไผ่ | ปราสาทเงินกินคะคุจิ | ถนนนักปราชญ์ | นาบะนะโนะซาโตะ

Share

หมวดหมู่ : จักรี Takayama Osaka Tokyo

Share

  โปรแกรม
B2B0405 : NEWROUTE OSAKA TAKAYAMA TOKYO 7วัน4คืน JAL


 รายละเอียดการเดินทาง
วันที่ 1กรุงเทพฯ – สนามบินสุวรรณภูมิ  
วันที่ 2สนามบินโอซาก้า – อาราชิยามา – สะพานโทเคะทสึ – ป่าไผ่ – ปราสาทเงินกินคะคุจิ - ถนนสายนักปราชญ์ – PHILOSOPHER’S PATH – เมืองนาโกย่า - ชมเทศกาลไฟนาบะนะโนะซาโตะ
วันที่ 3หมู่บ้านชิราคาวาโกะ – เมืองทาคายาม่า – ที่ว่าการอำเภอเก่าเมืองทาคายาม่า - ถนนซันมาชิซูจิ – แช่น้ำแร่
วันที่ 4เมืองนากาโน่ – วัดเซนโคจิ – เมืองคุซัทซึออนเซน - พิธีกวนน้ำแร่ออนเซนยูโมมิ - ชมยูบาทาเกะ – ถนนไซโนะคาวาระ – แช่น้ำแร่
วันที่ 5เมืองทากาซากิ – เจ้าแม่กวนอิมของเมืองทากาซากิ – กิจกรรมเก็บสตอเบอร์รี่ - เมืองคาวาโกเอะ – หอระฆ้งโทคิโนะคาเนะ – ปิ้งย่างร้านดัง ROKKASEN
วันที่ 6ตลาดปลาซึกิจิ – ศาลเจ้าเมจิ – ช้อปปิ้งทาเคชิตะ – ฮาราจูกุ – โอโมเตะซานโดะ - ช้อปปิ้งไดเวอร์ซิตี้โอไดบะ – สนามบินฮาเนดะ
วันที่ 7สนามบินฮาเนดะ – กรุงเทพ ฯ
  วันเดินทาง
02-08 เมษายน 256355,900.-
  ค่าทิป

  • ค่าทิปเพื่อเป็นสินน้ำใจให้กับไกด์และคนขับรถท่านละ 2,000 เยน
Powered by MakeWebEasy.com