EXCITED TOKYO TOHOKU FLOWER SNOWWALL _ DRIFT CAR 7วัน5คืน JAL (APR)

BHBJ-B2B0405

เดินทาง เม.ย. 63 | สายการบิน Japan Airlin (JAL) | ปากปล่องภูเขาไฟซาโอะ | หุบเขาโอยาสุเคียว | ช้อปปิ้งอิออน | หมู่บ้านซามูไรคาคุโนะดาเตะ | กำแพงหิมะฮาจิมันไต | เมืองอาโอโมริ

Share

หมวดหมู่ : วันแรงงาน Tokyo

Share

  โปรแกรม
B2B0405 : EXCITED TOKYO TOHOKU FLOWER SNOWWALL _ DRIFT CAR 7วัน5คืน JAL


 รายละเอียดการเดินทาง
วันที่ 1กรุงเทพฯ – สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินนาริตะ  
วันที่ 2เมืองโทจิกิ – สวนอะชิคางะฟลาวเวอร์พาร์ค (ชมความสวยงามของดอกวิสทีเรีย) - เมืองอิบารากิ – สวนฮิตาชิซีไซค์พาร์ค (ชมความสวยงามของดอกเนโมฟีลา)
วันที่ 3สะพานแขวนริวจิน – ปราสาทสึรุงะ – เที่ยวชม EBISU สนามดริฟท์คาร์ - [ให้ท่านได้สัมผัสการได้นั่งรถดริฟท์คาร์ขับโดยนักแข่งระดับโลก] – แช่น้ำแร่
วันที่ 4ภูเขาไฟซาโอะ – ปากปล่องภูเขาไฟซาโอะ – เมืองอากิตะ – หุบเขาโอยาสุเคียว - ช้อปปิ้งอิออนมอลล์
วันที่ 5หมู่บ้านซามูไรคาคุโนะดาเตะ – เมืองอิวาเตะ – กำแพงหิมะฮาจิมันไต - เมืองอาโอโมริ
วันที่ 6สนามบินอาโอโมริ – สนามบินฮาเนดะ – ศาลเจ้าเมจิ – ช้อปปิ้งทาเคชิตะ,ฮาราจูกุ, โอโมเตะซานโดะ – สนามบินฮาเนดะ  
วันที่ 7สนามบินฮาเนดะ-กรุงเทพฯ
  วันเดินทาง
28 เม.ย. – 04 พ.ค. 256365,900.-
  ค่าทิป

  • ค่าทิปเพื่อเป็นสินน้ำใจให้กับไกด์และคนขับรถท่านละ 2,000 เยน
Powered by MakeWebEasy.com