รัสเซีย in Train [มอสโคว์ - ซาร์กอร์ส - เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก] 8 วัน 5 คืน EK (MAR-JUL)

BHGO-DMEEK013

เดินทาง มี.ค. - ก.ค. 63 | สายการบิน EMIRATES (EK) | ดินเนอร์ระหว่างล่องเรือแม่น้ำใจกลางกรุงมอสโคว์ | การแสดงละครสัตว์ | นั่ง HIGH SPEED TRAINS สู่เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก | การแสดงในพระราชวังนิโคลัส

Share

Share

  โปรแกรม
DMEEK013 : รัสเซีย in Train [มอสโคว์ - ซาร์กอร์ส - เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก] 8 วัน 5 คืน EK


 รายละเอียดการเดินทาง
วันที่ 1กรุงเทพฯ
วันที่ 2กรุงเทพฯ – ดูไบ – มอสโคว์ – เนินเขาสแปร์โรว์
วันที่ 3มอสโคว์ – ซาร์กอร์ส – วิหารเซนต์ซาเวียร์ - สถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโคว์ – ละครสัตว์
วันที่ 4พระราชวังเครมลิน – พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่ – จัตุรัสแดง –โบสถ์เซนต์บาซิล - รับประทานอาหารระหว่างล่องเรือแม่น้ำ
วันที่ 5นั่งรถไฟด่วนสู่นครเซนต์ปีเตอร์เบิร์ก – พิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจ
วันที่ 6ปีเตอร์ฮอฟ – พระราชวังแคทเธอรีน – ชมการแสดงในพระราชวังนิโคลัส
วันที่ 7มหาวิหารเซนต์ไอแซค – ป้อมปีเตอร์ แอนด์ พอล – ถนนเนฟสกี้ - Outlet – สนามบิน
วันที่ 8ดูไบ  - กรุงเทพฯ
  วันเดินทาง
24 – 31 ม.ค. 63
05 – 12 มี.ค. 63
16 – 23 มี.ค. 63
24 – 31 มี.ค. 63
30 มี.ค. – 06 เม.ย. 63
49,900.-
49,900.-
51,900.-
51,900.-
52,900.-
07 – 14 เม.ย. 63
10 – 17 เม.ย. 63
11 – 18 เม.ย. 63
26 เม.ย. – 03 พ.ค. 63
59,900.-
63,900.-
63,900.-
59,900.-
02 – 09 พ.ค. 63
26 พ.ค. – 02 มิ.ย. 63
56,900.-
59,900.-
01 – 08 มิ.ย. 63
23 – 30 มิ.ย. 63
68,900.-
59,900.-
01 – 08 ก.ค. 63
14 – 21 ก.ค. 63
21 – 28 ก.ค. 63
62,900.-
59,900.-
62,900.-
  ค่าทิป

  • ค่าทิปพนักงานขับรถ และไกด์ท้องถิ่น (36 ยูเอสดอลล่าร์)
  • ค่าทิปมัคคุเทศก์จากเมืองไทย (24 ยูเอสดอลล่าร์)
Powered by MakeWebEasy.com