BELOVED OVERNIGHT TRAIN AND NICHOLAS PALACE รัสเซีย มอสโคว์ เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก 7วัน5คืน TG (APR-JUN)

BHGO-DMETG001

เดินทาง เม.ย. - มิ.ย. 63 | สายการบิน THAI (TG) | มอสโคว์ | จัตุรัสแดง | พระราชวังเครมลิน | นครเซนต์ปีเตอร์เบิร์ก| โบสถ์หยดเลือด | สัมผัสประสบการณ์นั่งรถไฟตู้นอนระดับ First Class

Share

Share

  โปรแกรม
DMETG001 : BELOVED OVERNIGHT TRAIN AND NICHOLAS PALACE รัสเซีย มอสโคว์ เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก 7วัน5คืน TG


 รายละเอียดการเดินทาง
วันที่ 1กรุงเทพฯ – มอสโคว์
วันที่ 2มอสโคว์ – นั่งรถไฟ SAPSAN สู่นครเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก– พิพิธภัณท์เฮอมิเทจ – ถนนช้อปปิ้งเนฟสกี้
วันที่ 3พระราชวังปีเตอร์ฮอฟ – พระราชวังแคทเธอรีน
วันที่ 4มหาวิหารเซนต์ไอแซค – เข้าชมโบสถ์หยดเลือด – ป้อมปีเตอร์แอนด์พอล – ช้อปปิ้งที่ห้าง Galeria – ชมระบำพื้นเมือง ณ พระราชวังนิโคลัส-  นั่งรถไฟตู้นอนระดับเฟิร์สคลาสกลับกรุงมอสโคว์
วันที่ 5มอสโคว์ – สถานีรถไฟใต้ดิน – พระราชวังเครมลิน – พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่ – จัตุรัสแดง – วิหารเซนต์บาซิล – ห้างกุม – ละครสัตว์
วันที่ 6ถนนอารบัต – มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์ – เนินเขาสแปร์โรว์ – สนามกีฬาเลนิน – สนามบิน
วันที่ 7กรุงเทพฯ
  วันเดินทาง
06 - 12 เม.ย. 63
08 - 14 เม.ย. 63
11 - 17 เม.ย. 63
66,900
66,900
68,900
02 - 08 พ.ค. 63
06 - 12 พ.ค. 63
13 - 19 พ.ค. 63
57,900
57,900
57,900
08 - 14 มิ.ย. 63
24 - 30 มิ.ย. 63
57,900
57,900
  ค่าทิป

  • ค่าทิปพนักงานขับรถ และไกด์ท้องถิ่น  (36 USD)
  • ค่าทิปมัคคุเทศก์จากเมืองไทย (21 USD)
Powered by MakeWebEasy.com