มหัศจรรย์ East Europe ฮังการี เช็ก ออสเตรีย 7 วัน 4 คืน EK (MAR-JUN)

BHBE-EUR01

เดินทาง มี.ค. - มิ.ย. 63 | สายการบิน EMIRATES (EK) | ดูไบ | กรุงบูดาเปสต์ | ป้อมชาวประมง | ล่องเรือแม่น้ำดานูบ

Share

Share

  โปรแกรม
EUR01 : มหัศจรรย์ East Europe ฮังการี เช็ก ออสเตรีย 7 วัน 4 คืน EK


 รายละเอียดการเดินทาง
วันที่ 1สนามบินสุวรรณภูมิ
วันที่ 2ดูไบ • กรุงบูดาเปสต์  • ป้อมชาวประมง  •  ล่องเรือแม่น้ำดานูบ
วันที่ 3บูดาเปสต์  • OUTLET  • เวียนนา  • พระราชวังเชินบรุนน์
วันที่ 4เวียนนา • ฮัลล์สตัท • เชสกี้ ครุมลอฟ • เชสเก้บูเดโจวิช
วันที่ 5เชสเก้ บูเดโจวิช • คาร์โลวี วารี • ปราก
วันที่ 6ปราก • ปราสาทปราก • สนามบิน
วันที่ 7ดูไบ • กรุงเทพฯ
  วันเดินทาง
10 – 16 มี.ค. 6339,900.-
8 – 14 เม.ย. 63
28 เม.ย. – 4 พ.ค. 63
54,900.-
45,900.-
1 – 7 มิ.ย. 6343,900.-
  ค่าทิป

  • ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ ทิปสำหรับคนขับรถและไกด์ท้องถิ่น ท่านละ 55 ยูโร
Powered by MakeWebEasy.com