มหัศจรรย์.... ฝรั่งเศส 7 วัน 4 คืน EK (MAY-JUN)

BHBE-EUR055

เดินทาง พ.ค. - มิ.ย. 63 | สายการบิน EMIRATES (EK) | เมืองตูร์ | เมืองปารีส | พิพิธภัณฑ์ลูฟท์ | Duty Free | จัตุรัสโทคาเดโร | หอไอเฟล | ล่องเรือแม่น้ำแซน

Share

Share

  โปรแกรม
EUR055 : มหัศจรรย์.... ฝรั่งเศส 7 วัน 4 คืน EK


 รายละเอียดการเดินทาง
วันที่ 1สนามบินสุวรรณภูมิ
วันที่ 2ปารีส • ปราสาทชองบอร์ด • วังเชอนองโซ่ • ตูร์
วันที่ 3เมืองตูร์ • เมืองปารีส • พิพิธภัณฑ์ลูฟท์ • Duty Free  • จัตุรัสโทคาเดโร • หอไอเฟล • ล่องเรือแม่น้ำแซน
วันที่ 4อิสระเต็มวัน เต็มอิ่มกับมหานครปารีส
วันที่ 5อิสระเต็มวัน เต็มอิ่มกับมหานครปารีส
วันที่ 6พระราชวังแวร์ซาย • La Vallee Outlet • สนามบิน
วันที่ 7กรุงเทพฯ
  วันเดินทาง
18 – 24  พ.ค. 6355,900.-
3 – 9  มิ.ย. 6355,900.-
  ค่าทิป

  • ค่าทิปสำหรับคนขับรถ ทิปสำหรับไกด์ท้องถิ่น  ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ รวมทั้งทริป 55 ยูโร
Powered by MakeWebEasy.com