มหัศจรรย์ ฝรั่งเศส สวิสเซอร์แลนด์ อิตาลี 8 วัน 5 คืน EK (MAY-JUN)

BHBE-EUR02

เดินทาง พ.ค. - มิ.ย. 63 | สายการบิน EMIRATES (EK) | ปารีส | ดิจอง | กรุงเบิร์น | บ่อหมีสีน้ำตาล | กรุงเบิร์น | แองเกิ้ลเบิร์ก | ยอดเขาทิตลิส | ลูเซิร์น

Share

Share

  โปรแกรม
EUR02 : มหัศจรรย์ ฝรั่งเศส สวิสเซอร์แลนด์ อิตาลี 8 วัน 5 คืน EK


 รายละเอียดการเดินทาง
วันที่ 1สนามบินสุวรรณภูมิ
วันที่ 2สนามบินนานาชาติดูไบ • ปารีส • พระราชวังแวร์ซายส์ • หอไอเฟล  •  ล่องเรือแม่น้ำแซน
วันที่ 3ปารีส •   ดิจอง  •กรุงเบิร์น • บ่อหมีสีน้ำตาล
วันที่ 4กรุงเบิร์น • แองเกิ้ลเบิร์ก •  ยอดเขาทิตลิส  • ลูเซิร์น  
วันที่ 5ลูเซิร์น • มิลาน  • มหาวิหารมิลาน  •  แกลเลอรี วิคเตอร์ เอ็มมานูเอล
วันที่ 6มิลาน •  ปิซ่า • หอเอนเมืองปีซ่า •  เซียน่า
วันที่ 7เซียน่า • โรม  •  นครรัฐวาติกัน  • น้ำพุเทรวี่ •  บันไดสเปน  • สนามบิน
วันที่ 8สนามบินนานาชาติดูไบ • กรุงเทพฯ
  วันเดินทาง
30 เม.ย - 7 พ.ค. 6355,900.-
2 - 9 มิ.ย. 6355,900.-
23 - 30 มิ.ย. 6355,900.-
  ค่าทิป

  • ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ ทิปสำหรับคนขับรถและไกด์ท้องถิ่น รวมทั้งทริป 60 ยูโร
Powered by MakeWebEasy.com